PUBLIKACJE ?>

PUBLIKACJEGrzegorz Ziółkowski Dwugłos O CISZY (pełna wersja)

Grzegorz Ziółkowski Teksty OD SERCA

Grzegorz Ziółkowski Texts FROM THE HEART


Grzegorz Ziółkowski: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007 (fragment)

Recenzje i omówienia na e-teatr

  1. Łukasz Drewniak: Czy Grotowski umiał śpiewać?, „Kultura”, dodatek do „Dziennik. Polska, Europa, Świat” 2008, z 8 sierpnia.
  2. Dariusz Kosiński: Guślarz i eremita. Kilka uwag po lekturze, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2009 nr 89, s. 130–131.
  3. Paweł Soszyński: Nić. Na marginesie „Guślarza i eremity” Grzegorza Ziółkowskiego, „Dialog” 2009 nr 3, s. 168–171.
  4. Weronika Szczawińska: Długi cień mistrza, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2009 nr 89, s. 127–129.
  5. Rafał Węgrzyniak: Grotowski poza teatrem i na emigracji, „Nowe Książki” 2008 nr 11, s. 38–39.

Grzegorz Ziółkowski: Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000 (fragment)