PUBLIKACJE ?>

PUBLIKACJEGrzegorz Ziółkowski Okrutny teatr samospaleń. Wybrane strony

Recenzje i omówienia

1. Katarzyna Dudzińska, Piękno i smutek ognia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2019 nr 154, s. 126–128.


Grzegorz Ziółkowski Dwugłos O CISZY (pełna wersja)

Grzegorz Ziółkowski Teksty OD SERCA

Grzegorz Ziółkowski Texts FROM THE HEART


Grzegorz Ziółkowski: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007 (fragment)

Recenzje i omówienia (polskie teksty dostępne są na e-teatr)

  1. Łukasz Drewniak: Czy Grotowski umiał śpiewać?, „Kultura”, dodatek do „Dziennik. Polska, Europa, Świat” 2008, z 8 sierpnia.
  2. Dariusz Kosiński: Guślarz i eremita. Kilka uwag po lekturze, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2009 nr 89, s. 130–131.
  3. Kris Salata: review, „TDR: The Drama Review” 54:1 (T205) Spring 2010.
  4. Paweł Soszyński: Nić. Na marginesie „Guślarza i eremity” Grzegorza Ziółkowskiego, „Dialog” 2009 nr 3, s. 168–171.
  5. Weronika Szczawińska: Długi cień mistrza, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2009 nr 89, s. 127–129.
  6. Rafał Węgrzyniak: Grotowski poza teatrem i na emigracji, „Nowe Książki” 2008 nr 11, s. 38–39.

Grzegorz Ziółkowski: Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000 (fragment)