Aktualności ?>

Aktualności

NIE/ZGODA

Interaktywne i włączające zdarzenie muzyczno-performatywne

O co chodzi z tą nie/zgodą?

24 stycznia (czwartek) 2019, godz. 19:00

Sala Teatralna w Collegium Maius UAM (wejście z holu biblioteki)

Serdecznie zapraszamy wszystkich (bez wyjątków)! Mile widziane: duża dawka dystansu do samego siebie, humoru zabarwionego ironią i otwartości na niespodzianki.

Wstęp wolny

Czy przez muzykę możemy wyrazić swoją nie/zgodę na otaczającą nas rzeczywistość? Jaka jest nasza muzyka buntu? Jaka była i jest muzyka buntu naszych rodziców? Czy muzyka może pomóc różnym generacjom zrozumieć się nawzajem?

Żyjąc razem, tworzymy wspólnotę, która nie zawsze jest zgodna. Czasem manifestujemy swoje niezadowolenie albo nawet (niestety) walczymy ze sobą. Czy niezgoda musi wyłącznie dzielić, czy czasami ma też siłę, żeby nas połączyć? Niezgoda wyrażona wspólnie ma szansę poprawić nasze relacje, a dzięki temu ulepszyć świat. Zapraszamy, aby wsłuchać się w jednoczący śpiew niezgody i stanąć ze sobą w zgodzie przy mikrofonach!

Studentki i student II roku wiedzy o teatrze UAM zapraszają na podsumowanie zajęć „Etiudy teatralne” w formie karaoke, którego tematem przewodnim jest nie/zgoda. Podczas wydarzenia będzie można zarówno posłuchać utworów wykonywanych przez studiujących, jak i aktywnie i pełnym głosem (przy wsparciu prowadzących lub bez niego) włączyć się w śpiewanie. Przy dobrej energii będzie także możliwe poderwanie się do tańca!


Maria K., fot. Paulina Anna Galanciak
Maria K., fot. Paulina Anna Galanciak

Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM zaprasza na spotkanie i warsztaty

TEATR UWIĘZIONYCH

prowadzone przez Agnieszkę Bresler z Kolektywu Kobietostan

8 listopada (czwartek) 2018, godz. 8:00–9:30 i 9:45–11:15

9 listopada (piątek) 2018, godz. 9:45–11:15

Sala Teatralna, Collegium Maius UAM w Poznaniu (ul. Fredry 10, wejście od ul. Kowalczyka)

Koordynacja: prof. Grzegorz Ziółkowski

8 listopada 2018 o godz. 19:00 zaprezentowany zostanie w Teatrze Ósmego Dnia spektakl Maria K. Kolektywu Kobietostan oraz grupy teatralnej Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu, scenariusz i reżyseria: Agnieszka Bresler. Szczegóły na temat przedstawienia: teatrosmegodnia.pl.

Dofinansowanie spotkania i warsztatów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Czytaj: Grzegorz Ziółkowski Nekro(-log-o-)s. Kilka uwag po lekturze książki Ewy Domańskiej„Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała”, „Performer” 2018 nr 15.


29 czerwca 2018 roku na holu głównym Collegium Maius UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie „(Bez)troska”, łączące gry i zabawy oraz czytanie performatywne wywiadu z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez studentki II roku wiedzy o teatrze, pod kierunkiem prof. Grzegorza Ziółkowskiego, jako podsumowanie zajęć Etiudy teatralne.


Please read the summary of Prof. Grzegorz Ziółkowski’s new book Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (A Cruel theatre of self-immolations. Suicide protests by fire and their resonances in contemporary culture), published by Wydawnictwo Naukowe UAM (Poznań 2018): Grzegorz Ziółkowski A Cruel Theatre of Self-immolations. Summary


Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się nowa książka prof. Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Poznań 2018). Pobierz fragment w formacie PDF: Grzegorz Ziółkowski Okrutny teatr samospaleń. Wybrane strony.


5 czerwca 2018 w Teatrze Polskim w Poznaniu w ramach festiwalu Bliscy Nieznajomi odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim Samospalenie – najradykalniejsza forma protestu, które poprowadziła prof. Dobrochna Ratajczakowa. Zob. relacja ze spotkania.

Fot. Marek Zakrzewski

12 maja 2018 w Biennale Warszawa odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim w ramach cyklu „Performatyka protestu” prowadzonego przez Joannę Krakowską.

grafika

22 maja 2018 prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady na ogólnopolskiej konferencji „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze”, zorganizowanej w Warszawie przez Wydział „Artes Liberales” UW, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.


23 kwietnia, 7 i 21 maja oraz 4 czerwca w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu odbył się autorski semestr prof. Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń, na który złożyły się trzy wykłady otwarte (Lotos w morzu ognia, W obliczu przegranej i Iskry) oraz panel dyskusyjny dotyczący książki Okrutny teatr samospaleń z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (Zakład Badań nad Tradycją Europejską, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) i prof. Krzysztofa Podemskiego (Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych UAM). Prowadzenie panelu: Monika Blige. Zob. szczegóły na stronie Instytutu Grotowskiego oraz w dokumencie PDF: Semestr autorski Okrutny teatr samospaleń.

lotos


25 kwietnia 2018 prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił w Lublinie referat Samospalenie: akt-widowisko będące najradykalniejszą formą protestu w obronie wolności na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność”, zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Kontestacje.


Nie rozumiem teatru – rozmowa z prof. Grzegorzem Ziółkowskim, „Kontra. Niezależne Media Studentów UAM” (17 lutego 2017).


25 stycznia 2018 w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM odbyła się Wielka Zabawa, spotkanie polegające na wspólnych grach i zabawach prowadzonych przez studentki i studenta II roku wiedzy o teatrze wraz z prof. Grzegorzem Ziółkowskim. Wydarzenie zadedykowane zostało prof. Elżbiecie Kalembie-Kasprzak, szefowej Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM.


12 stycznia 2018 w Sali Teatralnej im. Wojciecha Bogusławskiego w Collegium Maius UAM w Poznaniu odbyło się otwarte zebranie naukowe Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM, na którym odbyła się dyskusja nad monografią prof. Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń (Poznań 2018).


27 listopada 2017 prof. Grzegorz Ziółkowski poprowadził spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, które odbyło się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.


25 listopada 2017 prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Perswazja poprzez cierpienie. Protesty samobójcze przez samospalenie na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: perswazja niewerbalna”, zorganizowanej przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz redakcję czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Ukazała się książka Agnieszki Pietkiewicz Fuga Mundi. Aktorstwo we włoskich teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego (Poznań 2017). Zob. Agnieszka Pietkiewicz FUGA MUNDI Spis treści. Szczegóły na stronie: Wydawnictwo Naukowe UAM.


25 maja 2017 w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk, poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców (Instytut Sztuki PAN,  Warszawa 2016). Prowadzenie: prof. Dobrochna Ratajczakowa

Pobierz: Magdalena Hasiuk Teatr Słońca fragmenty


24–25 May 2017

FRONTIER ENCOUNTER 3

Performer Persona Project (Chile) with STUDY || ROSA

in Theatre Studio of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Polski program: FRONTIER ENCOUNTER 3 PL

Videos: PERSONA; SOUL COUNTERFEITERS; FRONTIER ENCOUNTER 1.

The 3rd edition of Frontier Encounter (Italy – Poland) was supported by CNCA Fondart Convocatoria 2017, Chile; Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile; and the Institute of Theatre and Media Art AMU, Poznań.


From 5–15 May 2017 Grzegorz Ziółkowski was in Tehran where he worked as a member of a jury of 20th Iran International Festival of University Theatre. As part of IIFUT he also led a work session Sharing Time and gave a lecture Cruel Theatre of Self-immolation (as part of a project supported by Narodowe Centrum Nauki / the National Science Centre).

Zdjęcie1042 (Kopiowanie) Tehran City Theatre built by Farah Diba in 1972


W dniach 3–7 kwietnia 2017 prof. Grzegorz Ziółkowski poprowadził w asyście Macieja Zakrzewskiego Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaíso (Chile), na zaproszenie Giulia Ferretto Salinasa, dyrektora Departamento de Artes Escénicas, Facultad de Arte, i Claudia Santany Bórqueza. Na seminarium złożyła się część teoretyczna, obejmująca wykłady: Cruel theatre of self-immolations i Studio tradition in the European theatre practice, oraz praktyczna, skupiona na pracy nad rytmem, plastyką ruchu, partnerowaniem, słowem i kompozycją. Wyjazd odbywał się w ramach projektu Grzegorza Ziółkowskiego „Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko”, realizowanego w oparciu o grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 6, przyznany na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS2/02873.

From 3–7 April 2017 Grzegorz Ziółkowski, assisted by Maciej Zakrzewski, led Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR at Universidad de Playa Ancha in Valparaíso (Chile) upon invitation from Giulio Ferretto Salinas director of Departamento de Artes Escénicas at Facultad de Arte, and Claudio Santana Bórquez. The seminar consisted of theoretical part (lectures: Cruel Theatre of self-immolations i Studio Tradition in the European Theatre Practice) and practical one which included work on rhythm, flow of movement, partnership, word, and composition. The visit was carried out as part of Grzegorz Ziółkowski’s project Self-immolation in Contemporary Culture: Act-Performance, supported by the National Science Centre, Poland (programme OPUS 6, decision: DEC-2013/11/B/HS2/02873).

See more: Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR CHILE; Sala Teatro UPLA

and Tíquet marzo – abril / no 53 / año 2017.

See also: TV material (UPLA) and on youtube.


W dniach 24–25 marca 2017 Grzegorz Ziółkowski i Maciej Zakrzewski z UAM i PRACOWNI || ROSA współtworzyli spotkanie robocze FRONTIER ENCOUNTER 2, zorganizowane przez Performer Persona Project (kierownictwo:  Francesca Bono i Claudio Santana Bórquez). Spotkanie odbyło się w Teatro Ictus w Santiago de Chile. Grzegorz Ziółkowski wygłosił wykład Cruel theatre of self-immolations (w ramach projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki) i poprowadził w asyście Macieja Zakrzewskiego sesję pracy Acting Techniques. Wizyta wspierana była przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Santiago.

Frontier Encounter 2 flyierOn 24–25 March 2017 Grzegorz Ziółkowski and Maciej Zakrzewski (AMU and STUDY || ROSA) co-created the FRONTIER ENCOUNTER 2, organized by Performer Persona Project and directed by Francesca Bono and Claudio Santana Bórquez. The encounter took place in Teatro Ictus in Santiago de Chile. Grzegorz Ziółkowski delivered a lecture Cruel Theatre of Self-immolations (within the framework of a project supported by the National Science Centre, Poland) and led – assisted by Maciej Zakrzewski – a work session Acting Tehchniques. The visit was supported by the Embassy of Republic of Poland in Santiago.


Below you can find some photos taken during a summary of Acting Craft in Polish Theatre class within AMU-PIE programme on 25 January 2017 in the Theatre Studio AMU.

And a short video: https://vimeo.com/205802879 by Patryk Lichota.


Oto kilka fotografii z podsumowania zajęć Etiudy teatralne (wiedza o teatrze, II rok), które odbyło się 24 stycznia 2017 r. w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.


PRACOWNIA || ROSA zaprasza na prezentację Dwugłosu O CISZY:

TAZM Milczenie światła – 25 listopada (piątek) 2016, godz. 17:30, zobacz wideo

SERCE Cisza wieloboku26 listopada (sobota) 2016, godz. 18:00, zobacz wideo

Sala Teatralna, Collegium Maius UAM w Poznaniu, wejście z holu biblioteki, od ul. Kowalczyka.

Wstęp wolny. Rezerwacje: grzeg@amu.edu.pl.

Uwaga! Będą to jedyne prezentacje w tym roku akademickim.

Dołącz do fb ROSA! 🙂

ENG

STUDY || ROSA invites to the presentation of Duet ON SILENCE:

TAZM Silence of Light – 25 November (Friday) 2016, 5:30 pm, see video

HEART Silence of Polygon – 26 November (Saturday) 2016, 6 pm, see video

The Theatre Studio, Collegium Maius AMU in Poznań, entrace from the library hall, Kowalczyka Str.

Free admission. Reservations: grzeg@amu.edu.pl.

Attention! These will be the only presentations this academic year.

Please join fb ROSA! 🙂

Projekt graficzny Maciej Pachowicz
Projekt graficzny Maciej Pachowicz

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, PRACOWNIA || ROSA i Shoshin Theatre Association (RO) zapraszają na przedstawienie teatralne:

DOMEK DLA UMARŁYCH

Występują: Csongor Köllő i Soma Salat-Zakariás (viola da gamba)

Reżyseria: Grzegorz Ziółkowski

12 listopada 2016 (sobota), godz. 19:00

Sala Teatralna, Collegium Maius UAM w Poznaniu, ul. Kowalczyka, wejście z holu biblioteki

Wstęp wolny, rezerwacje: grzeg@amu.edu.pl

Więcej informacji w pliku DOMEK DLA UMARŁYCH PDF

For information in English please visit: www.grzeg-rosa.home.amu.edu.pl

Zob. wideo.

Przedstawienie grane w języku angielskim.

Teksty:

• wiersze Salvatora Quasimoda List do matki i Do ojca, przekład na język angielski: Csongor Köllő

• fragmenty książki Tadeusza Różewicza Matka odchodzi, tłumaczenie na język angielski: Barbara Bogoczek, przekład przejrzany i przeredagowany przez Grzegorza Ziółkowskiego

Spektakl powstał przy wsparciu Shoshin Theatre Association (Rumunia) i PRACOWNI || ROSA

Fot. Maciej Zakrzewski 2015
Fot. Maciej Zakrzewski 2015

From 26 September –  4 October 2016 STUDY || ROSA presented its Duet ON SILENCE (TAZM Silence of Light and HEART Silence of Polygon) in Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc and Cluj in Romania as part of KaravanAct theatre festival, organized by Shoshin Theatre Association. During the festival Csongor Köllő (actor) performed A Small House for the Dead directed by Grzegorz Ziółkowski with viola da gamba music played alive by Soma Salat-Zakariás. Please see the details at: FB Shoshin. The STUDY || ROSA’s visit was supported by the Adam Mickiewicz Institute.


W dniach 29 sierpnia – 3 września 2016 Grzegorz Ziółkowski poprowadził razem z Csongorem Köllő seminarium praktyczne The Boat w wiosce Kide (rum. Chidea, 40 km od Klużu, węg. Kolozsvár) w Rumunii, organizowane przez Shoshin Theatre Association. Zob. THE BOAT. Seminarium rozpoczęło się od zaprezentowania monodramu Csongora Köllő A Small House for the Dead (Domek dla umarłych), opartego na tekstach Salvatore Quasimodo i Tadeusza Różewicza (z tomu Matka odchodzi), wyreżyserowanego przez Grzegorza Ziółkowskiego, z muzyką graną na żywo na violi da gamba przez Somę Salat-Zakariása, twórcę zespołu the Little Light Consort. Warsztaty zakończyły się pokazem przedstawienia plenerowego The Boat | Home z udziałem uczestników zajęć, opartego na tekście Home autorstwa poetki brytyjsko-somalijskiej Warshan Shire, i wyreżyserowanego przez Grzegorza Ziółkowskiego. Zob. więcej na stronie PRACOWNI || ROSA.


W dniach 16–18 czerwca 2016 Grzegorz Ziółkowski poprowadził seminarium praktyczne THE STONE w Performing Arts Lab Espai Blanc w Barcelonie, a także próby miniatury dramatycznej Veronica’s Double z udziałem Andrei Madrid Mory. Miniatura została zaprezentowana 18 czerwca.


PRACOWNIA || ROSA zaprezentowała sześciokrotnie w maju 2016 r. nowy spektakl SERCE Cisza wieloboku w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.

Tekst przedstawienia oraz informacje o spektaklu dostępne są w książce Dwugłos O CISZY. Zapraszamy też do obejrzenia krótkiego filmu: HEART Silence of Polygon.


16 maja 2016 w ramach działalności Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM odbyło się w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM spotkanie Teatr za kratami. Z dr Magdaleną Hasiuk z Insytutu Sztuki PAN, autorką książki „Okrutnie dziwna strona” świata. Wokół teatru więziennego, rozmawiał prof. Grzegorz Ziółkowski.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz