Kategorie
NEWS 2024

The naked truth

Ziółkowski, Grzegorz. “Naga prawda – wygrzebana z ziemi. Performowanie świadectw w Tierra i La verdad Reginy José Galindo.” [The naked truth – unearthed from the ground. Performing testimonies in Tierra and La verdad by Regina José Galindo.] “Coś, co jest bardziej mną niż ja”. Prace ofiarowane Prof. Leszkowi Kolankiewiczowi, ed. Marcin Bogucki, Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Zuzanna Kann-Skorupska, Agata Łuksza, Wrocław – Warszawa: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Uniwersytet Warszawski, 2024, pp. 359–375.

Kategorie
NEWS 2024

Working visit to Chile

From 2 January to 11 February 2024, Prof. Grzegorz Ziółkowski carried out investigations on “Colonia Dignidad” (presently Villa Baviera) in Chile as part of his research project The Performative Realm of “Colonia Dignidad,” the German enclave in Chile, in historical and political contexts, funded by a grant from the National Science Centre (NCN) under the OPUS 22 programme (2021/43/B/HS2/00360). Apart from archival research in the Archivo Nacional de la Administración (ARNAD) and the Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) in Santiago de Chile, Prof. Ziółkowski visited Villa Baviera near Parral and its restaurant Casino Familiar near Bulnes. In addition, he spoke to some former colonists and a number of activists, artists, academics and lawyers, including, among others, Hernán Fernández, Winfred Hempel, Prof. Elizabeth Lira, Orlando Lübbert, María Luisa Ortiz, and Myrna Troncoso.

Kategorie
NEWS 2022

Martial Arts Revisited

A special issue of Theatre, Dance and Performance Training (vol. 13, issue 3, 2022), guest-edited by Prof. Paul Allain, Thomas Wilson, and Prof. Grzegorz Ziółkowski.

TDPT 13.3 Special Issue Martial Arts Revisited

 

 

Kategorie
NEWS 2022

Peter Brook (1925–2022)

On 2 July 2022, Peter Brook, one of the most eminent contemporary theatre artists, died at the age of 97 in Paris. In 2005, he was awarded an honorary doctorate from Adam Mickiewicz University in Poznań.

Peter Brook, 2016. Photo Maciej Zakrzewski
Photo Maciej Zakrzewski

Kategorie
NEWS 2021

Poszukiwania w pobliżu ekstremum

Rozmowa Tosi Tosiek z prof. Grzegorzem Ziółkowskim w ramach cyklu Dwukropek Badacz_ka (WFPiK UAM): youtube.

Kategorie
NEWS 2020

Uniwersytet Zaangażowany

Dokonania naukowe prof. Grzegorza Ziółkowskiego w roku akademickim 2019–2020 uwzględnione zostały w publikacji promocyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Zaangażowany 2020 (s. 20–21).

 

Kategorie
NEWS 2020

Humanistyka przeciwko wirusom

Tekst prof. Grzegorza Ziółkowskiego pt. Humanistyka przeciwko wirusom na temat roli humanistyki w czasie pandemii, napisany na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Zob. także nagranie wideo.