Kategorie
NEWS 2020

WEWNĘTRZNA PODRÓŻ

Grzegorz Ziółkowski, Zaproszenie do odbycia wewnętrznej podróży. Kilka uwag o spektaklu „The Prisoner” Teatru Bouffes du Nord w reżyserii Petera Brooka i Marie-Hélène Estienne, „Performer” 2020 nr 19.

Kategorie
NEWS 2020

AUTODESTRUKCJA

Grzegorz Ziółkowski, Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady, [w:] Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, red. nauk. Ewa Rudnicka i Halszka Witkowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 160–175.

Kategorie
NEWS 2020

HUMANISTYKA PRZECIWKO WIRUSOM

Na prośbę władz Uniwersytetu Łódzkiego napisałem tekst Humanistyka przeciwko wirusom, nagrałem też kilka słów na temat roli humanistyki w czasie pandemii. Oto linki do tekstu i materiału wideo, opracowanych przez UŁ.

Kategorie
NEWS 2020

A CRUEL THEATRE OF SELF-IMMOLATIONS

Prof. Grzegorz Ziółkowski’s book A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and  Their Resonances in Culture (translated by Jan Szelągiewicz) was published by Routledge in its Advances in Theatre & Performance Studies series. For details, purchase of the book or its individual chapters, and the preview PDF please visit Taylor & Francis website. See also the Routledge site.

Kategorie
NEWS 2020

PIĘKNO I SMUTEK OGNIA

Recenzja książki Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń: Katarzyna Dudzińska, Piękno i smutek ognia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2019 nr 154, grudzień, s. 126–128.

Grzegorz Ziółkowski: Okrutny teatr samospaleń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

Kategorie
NEWS 2020

SAMA SZTUKA JUŻ NIE WYSTARCZY

Sama sztuka już nie wystarczy, z prof. Grzegorzem Ziółkowskim rozmawia prof. Bogumiła Kaniewska, „Życie Uniwersyteckie” 2020 nr 2 (318), luty, s. 16–17.