Kategorie
NEWS 2022

Martial Arts Revisited

See the content list of Martial Arts Revisited, a special issue (vol. 13, issue 3, 2022) of Theatre, Dance and Performance Training, guest-edited by Prof. Paul Allain, Thomas Wilson and Prof. Grzegorz Ziółkowski:  https://www.tandfonline.com/toc/rtdp20/13/3 and the TDPT blog: http://theatredanceperformancetraining.org/2022/09/tdpt-issue-13-3-martial-arts-revisited-now-published/. See also Akram Khan in conversation with Janet O’Shea on Brazilian ju-jitsu in dance training.

TDPT 13.3 Special Issue Martial Arts Revisited

 

Kategorie
NEWS 2022

Peter Brook (1925–2022)

On 2 July 2022, Peter Brook, one of the most eminent contemporary theatre artists, died at the age of 97 in Paris.

He was awarded an honorary doctorate from Adam Mickiewicz University in Poznań in 2005.

He is in my heart.

See PL: Ziółkowski, Grzegorz. Brook jest….

Peter Brook, London 2019. Photo Grzegorz Ziółkowski

Kategorie
NEWS 2021

Poszukiwania w pobliżu ekstremum

Pełna poszukiwań (oraz wiodąca przez rozmaite regiony, sceny i uczelnie) droga prof. Grzegorza Ziółkowskiego z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, z którym w najnowszym odcinku podcastu Dwukropek Badacz_ka WFPiK UAM rozmawia Tosia Tosiek: youtube, Apple Podcasts i Spotify.

Kategorie
NEWS 2020

Uniwersytet Zaangażowany

Dokonania naukowe prof. Grzegorza Ziółkowskiego w roku akademickim 2019–2020 uwzględnione zostały w publikacji promocyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Zaangażowany 2020 (s. 20–21).

 

Kategorie
NEWS 2020

Humanistyka przeciwko wirusom

Nowa publikacja: Ziółkowski, Grzegorz. Humanistyka przeciwko wirusom (tekst na temat roli humanistyki w czasie pandemii, napisany na prośbę władz Uniwersytetu Łódzkiego). Jego fragment dostępny jest także jako  nagranie wideo.