Kategorie
NEWS 2020

UNIWERSYTET ZAANGAŻOWANY

Dokonania naukowe prof. Grzegorza Ziółkowskiego w roku akademickim 2019–2020 uwzględnione zostały w publikacji promocyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Zaangażowany 2020 (s. 20–21).

 

Kategorie
NEWS 2020

NEW COURSES

CONTEMPORARY DOCUMENTARY FILMMAKING ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

The course (30 h, 5 ECTS) aims to teach how to:

  • carry out in-depth studies of contemporary documentary filmmaking on human rights violations;
  • investigate selected cases, critically assess materials related to them, and share findings within a framework of a group presentation or an individual essay.

Please see: SYLLABUS Contemporary Documentary Filmmaking on Human Rights Violations.

The ONLINE course is taught in the Winter semester of the academic year 2020–21, on Tuesdays, 6:45–8:15 pm.

If you intend to join, please contact Prof Ziółkowski at: grzeg@amu.edu.pl.


STAGE AND SCREEN: PERFORMANCE AND FILM INTERRELATED

The course (30 h, 5 ECTS) aims to teach how to:

  • problematise performance-screen relationship;
  • carry out in-depth explorations into the intersections between contemporary drama, theatre, performance and – on the other hand – film and video;
  • investigate selected cases, critically assess materials related to them, and share findings within a framework of a group presentation or an individual essay.

Please see: SYLLABUS Stage and Screen Performance and Film Interrelated.

The course is taught in the Spring/Summer semester of the academic year 2020–21.

Kategorie
NEWS 2020

WEWNĘTRZNA PODRÓŻ

Grzegorz Ziółkowski, Zaproszenie do odbycia wewnętrznej podróży. Kilka uwag o spektaklu „The Prisoner” Teatru Bouffes du Nord w reżyserii Petera Brooka i Marie-Hélène Estienne, „Performer” 2020 nr 19.

Kategorie
NEWS 2020

AUTODESTRUKCJA

Grzegorz Ziółkowski, Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady, [w:] Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, red. nauk. Ewa Rudnicka i Halszka Witkowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 160–175.

Kategorie
NEWS 2020

HUMANISTYKA PRZECIWKO WIRUSOM

Na prośbę władz Uniwersytetu Łódzkiego napisałem tekst Humanistyka przeciwko wirusom, nagrałem też kilka słów na temat roli humanistyki w czasie pandemii. Oto linki do tekstu i materiału wideo, opracowanych przez UŁ.

Kategorie
NEWS 2020

A CRUEL THEATRE OF SELF-IMMOLATIONS

Prof. Grzegorz Ziółkowski’s book A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and  Their Resonances in Culture (translated by Jan Szelągiewicz) was published by Routledge in its Advances in Theatre & Performance Studies series. For details, purchase of the book or its individual chapters, and the preview PDF please visit Taylor & Francis website. See also the Routledge site.

Kategorie
NEWS 2020

PIĘKNO I SMUTEK OGNIA

Recenzja książki Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń: Katarzyna Dudzińska, Piękno i smutek ognia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2019 nr 154, grudzień, s. 126–128.

Grzegorz Ziółkowski: Okrutny teatr samospaleń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

Kategorie
NEWS 2020

SAMA SZTUKA JUŻ NIE WYSTARCZY

Sama sztuka już nie wystarczy, z prof. Grzegorzem Ziółkowskim rozmawia prof. Bogumiła Kaniewska, „Życie Uniwersyteckie” 2020 nr 2 (318), luty, s. 16–17.