Aktualności ?>

Aktualności

(Bez)troska

29 czerwca 2018 (piątek), godz. 17:00, hol główny Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań

Łącząc beztroskie gry i zabawy, a także (całkiem poważne) czytanie performatywne, studentki II roku wiedzy o teatrze, pod przewodnictwem prof. Grzegorza Ziółkowskiego, zapraszają na (bez)troskę! Wydarzenie jest podsumowaniem zajęć Etiudy teatralne.
Działanie jest otwarte, zapraszamy na nie wszystkich – niezależnie od płci, koloru skóry, wieku, narodowości, wyznania i stopnia sprawności.
Pozytywne nastawienie i zaangażowanie mile widziane!

CHODŹCIE beztrosko się Z NAMI zatroszczyć!


Please read the summary of Grzegorz Ziółkowski’s new book Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (A Cruel theatre of self-immolations. Suicide protests by fire and their resonances in contemporary culture), published by Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018: Grzegorz Ziółkowski A Cruel Theatre of Self-immolations. Summary


Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się nowa książka Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Poznań 2018). Pobierz fragment w formacie PDF: Grzegorz Ziółkowski Okrutny teatr samospaleń. Wybrane strony.

Publikacja ta podsumowuje projekt badawczy Grzegorza Ziółkowskiego „Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko” i sfinansowana została ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 6, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS2/02873. Numer umowy: UMO-2013/11/B/HS2/02873 „OPUS 6”. Wydanie dofinansowane zostało także przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Grzegorz Ziółkowski: Okrutny teatr samospaleń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018


12 maja (sobota), godz. 11:00, Biennale Warszawa (ul. Mokotowska 29a): spotkanie w ramach cyklu „Performatyka protestu”, prowadzonego przez Joannę Krakowską. Zob szczegóły na FB Biennale.

grafika

7 maja (poniedziałek), godz. 18:00, Instytut Grotowskiego, Wrocław (Rynek Ratusz 27): drugi wykład z cyklu „Okrutny teatr samospaleń”. Zob. szczegóły na stronie Instytutu.


lotosW kwietniu, maju i czerwcu dr hab., prof UAM Grzegorz Ziółkowski poprowadzi semestr autorski Okrutny teatr samospaleń w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Zob. szczegóły na stronie Instytutu oraz w dokumencie PDF: Semestr autorski Okrutny teatr samospaleń.

W ramach semestru 4 czerwca 2018 roku odbędzie się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu (Rynek-Ratusz 27, Przejście Żelaźnicze) panel dyskusyjny dotyczący nowej książki Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018) z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentujących różne dyscypliny badawcze. Udział wezmą: dr Monika Bobako (Pracownia Pytań Granicznych UAM), prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Zakład Badań nad Tradycją Europejską, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) i prof. Krzysztof Podemski (Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych UAM). Prowadząca: Monika Blige.


25 kwietnia 2018 prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił w Lublinie referat Samospalenie: akt-widowisko będące najradykalniejszą formą protestu w obronie wolności na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność”, zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Kontestacje.

zapowiedz_FB_2.indd


Nie rozumiem teatru – rozmowa z Grzegorzem Ziółkowskim, „Kontra. Niezależne Media Studentów UAM”, 17 lutego 2017


Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także ich bliskich, na Wielką Zabawę (czyli eksplozję kreatywności!), która odbędzie się w czwartek, 25 stycznia 2018, o godzinie 19:00 na Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM. Spotkanie polegać będzie na wspólnych grach i zabawach i poprowadzą je studentki i student drugiego roku wiedzy o teatrze wraz z profesorem Grzegorzem Ziółkowskim. Szeroki uśmiech, dobry humor i wygodny strój bardzo mile widziane! A dla wytrwałych napitki i strawa. Spotkanie dedykujemy profesor Elżbiecie Kalembie-Kasprzak. Do miłego zobaczenia!


„Gdy edukacja umożliwia młodym ludziom kontakt z własnymi pokładami kreatywności, o których istnieniu wcześniej nie wiedzieli, oraz uświadamia im, w jakim stopniu mogą być samowystarczalni, wówczas faktycznie jest ona wywrotowa”. Neil Postman (1931–2003)  [w:] Naomi Klein: Mury i wyłomy, Warszawa 2008, s. 167.


Projekt graficzny Maciej Pachowicz

Zapraszamy na otwarte naukowe zebranie Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM poświęcone dyskusji nad monografią dra hab., prof. UAM Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej. Książka ta ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w pierwszej połowie 2018 roku jako podsumowanie projektu realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki (w ramach programu OPUS 6, decyzja nr DEC-2013/11/B/HS2/02873). Spotkanie odbędzie się w piątek 12 stycznia 2018 roku o godzinie 10:30 w Sali Teatralnej im. Wojciecha Bogusławskiego w Collegium Maius UAM w Poznaniu (ul. Fredry 10, wejście z holu biblioteki od ul. Kowalczyka). Poniżej fragment książki w wersji roboczej.

Grzegorz Ziółkowski OKRUTNY TEATR SAMOSPALEŃ Fragmenty


27 listopada 2017 roku prof. Grzegorz Ziółkowski poprowadził spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, które odbyło się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.


25 listopada 2017 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Perswazja poprzez cierpienie. Protesty samobójcze przez samospalenie na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: perswazja niewerbalna”, zorganizowanej przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz redakcję czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Ukazała się książka Agnieszki Pietkiewicz Fuga Mundi. Aktorstwo we włoskich teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego (Poznań 2017). Zob. Agnieszka Pietkiewicz FUGA MUNDI Spis treści. Szczegóły na stronie: Wydawnictwo Naukowe UAM.


25 maja (czwartek) 2017, godz. 16:30

Spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk, poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców (Instytut Sztuki PAN,  Warszawa 2016)

Prowadzenie: prof. Dobrochna Ratajczakowa

Sala Teatralna, Collegium Maius UAM

Pobierz: Magdalena Hasiuk Teatr Słońca fragmenty

THÉÂTRE DU SOLEIL, założony w 1964 roku na zasadach spółdzielni, to żywa legenda francuskiej sceny eksperymentalnej. Międzynarodowy zespół, prowadzony przez charyzmatyczną reżyserkę Ariane Mnouchkine w dawnej fabryce amunicji Cartoucherie w Vincennes, umieścił nad swoim wejściem hasła rewolucji francuskiej „Wolność, równość, braterstwo”, jednoznacznie wskazując na swoją prospołeczną orientację i liberalny humanizm jako podstawową wartość. Jednocześnie Teatr Słońca podejmuje palące problemy współczesnego świata na sposób artystyczny, czerpiąc inspiracje dotyczące języka zarówno z dokonań dwudziestowiecznej awangardy teatralnej i filmowej, jak i z konwencji klasycznych teatrów Wschodu. Magdalena Hasiuk w pierwszej w Polsce książce o jego dokonaniach opowiada fascynującą historię zespołu przez pryzmat kolejnych inscenizacji. Grzegorz Ziółkowski

MAGDALENA HASIUK – adiunkt w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł doktora. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół działalności laboratoriów teatralnych oraz społecznego oddziaływania sztuki teatru. Tłumaczka książki Jacques’a Lecoqa Ciało poetyckie (2011). Autorka monografii polskiego teatru więziennego „Okrutnie dziwna strona” świata (2015) oraz artykułów naukowych, szkiców krytycznych i recenzji publikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. W 2001 roku za działalność krytyczną otrzymała nagrodę Złotego Pióra im. Jerzego Katarasińskiego.


24–25 May 2017

FRONTIER ENCOUNTER 3

Performer Persona Project (Chile) with STUDY || ROSA

in Theatre Studio of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Polski program: FRONTIER ENCOUNTER 3 PL

Videos: PERSONA; SOUL COUNTERFEITERS; FRONTIER ENCOUNTER 1.

The 3rd edition of Frontier Encounter (Italy – Poland) was supported by CNCA Fondart Convocatoria 2017, Chile; Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile; and the Institute of Theatre and Media Art AMU, Poznań.


From 5–15 May 2017 Grzegorz Ziółkowski was in Tehran where he worked as a member of a jury of 20th Iran International Festival of University Theatre. As part of IIFUT he also led a work session Sharing Time and gave a lecture Cruel Theatre of Self-immolation (as part of a project supported by Narodowe Centrum Nauki / the National Science Centre).

Zdjęcie1042 (Kopiowanie) Tehran City Theatre built by Farah Diba in 1972


W dniach 3–7 kwietnia 2017 Grzegorz Ziółkowski poprowadził w asyście Macieja Zakrzewskiego Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaíso (Chile), na zaproszenie Giulia Ferretto Salinasa, dyrektora Departamento de Artes Escénicas, Facultad de Arte, i Claudia Santany Bórqueza. Na seminarium złożyła się część teoretyczna, obejmująca wykłady: Cruel theatre of self-immolations i Studio tradition in the European theatre practice, oraz praktyczna, skupiona na pracy nad rytmem, plastyką ruchu, partnerowaniem, słowem i kompozycją. Wyjazd odbywał się w ramach projektu Grzegorza Ziółkowskiego „Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko”, realizowanego w oparciu o grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 6, przyznany na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS2/02873.

From 3–7 April 2017 Grzegorz Ziółkowski, assisted by Maciej Zakrzewski, led Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR at Universidad de Playa Ancha in Valparaíso (Chile) upon invitation from Giulio Ferretto Salinas director of Departamento de Artes Escénicas at Facultad de Arte, and Claudio Santana Bórquez. The seminar consisted of theoretical part (lectures: Cruel Theatre of self-immolations i Studio Tradition in the European Theatre Practice) and practical one which included work on rhythm, flow of movement, partnership, word, and composition. The visit was carried out as part of Grzegorz Ziółkowski’s project Self-immolation in Contemporary Culture: Act-Performance, supported by the National Science Centre, Poland (programme OPUS 6, decision: DEC-2013/11/B/HS2/02873).

See more: Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR CHILE; Sala Teatro UPLA

and Tíquet marzo – abril / no 53 / año 2017.

See also: TV material (UPLA) and on youtube.


W dniach 24–25 marca 2017 Grzegorz Ziółkowski i Maciej Zakrzewski z UAM i PRACOWNI || ROSA współtworzyli spotkanie robocze FRONTIER ENCOUNTER 2, zorganizowane przez Performer Persona Project (kierownictwo:  Francesca Bono i Claudio Santana Bórquez). Spotkanie odbyło się w Teatro Ictus w Santiago de Chile. Grzegorz Ziółkowski wygłosił wykład Cruel theatre of self-immolations (w ramach projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki) i poprowadził w asyście Macieja Zakrzewskiego sesję pracy Acting Techniques. Wizyta wspierana była przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Santiago.

Frontier Encounter 2 flyierOn 24–25 March 2017 Grzegorz Ziółkowski and Maciej Zakrzewski (AMU and STUDY || ROSA) co-created the FRONTIER ENCOUNTER 2, organized by Performer Persona Project and directed by Francesca Bono and Claudio Santana Bórquez. The encounter took place in Teatro Ictus in Santiago de Chile. Grzegorz Ziółkowski delivered a lecture Cruel Theatre of Self-immolations (within the framework of a project supported by the National Science Centre, Poland) and led – assisted by Maciej Zakrzewski – a work session Acting Tehchniques. The visit was supported by the Embassy of Republic of Poland in Santiago.


Below you can find some photos taken during a summary of Acting Craft in Polish Theatre class within AMU-PIE programme on 25 January 2017 in the Theatre Studio AMU.

And a short video: https://vimeo.com/205802879 by Patryk Lichota.


Oto kilka fotografii z podsumowania zajęć Etiudy teatralne (wiedza o teatrze, II rok), które odbyło się 24 stycznia 2017 r. w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.


PRACOWNIA || ROSA zaprasza na prezentację Dwugłosu O CISZY:

TAZM Milczenie światła – 25 listopada (piątek) 2016, godz. 17:30, zobacz wideo

SERCE Cisza wieloboku26 listopada (sobota) 2016, godz. 18:00, zobacz wideo

Sala Teatralna, Collegium Maius UAM w Poznaniu, wejście z holu biblioteki, od ul. Kowalczyka.

Wstęp wolny. Rezerwacje: grzeg@amu.edu.pl.

Uwaga! Będą to jedyne prezentacje w tym roku akademickim.

Dołącz do fb ROSA! 🙂

ENG

STUDY || ROSA invites to the presentation of Duet ON SILENCE:

TAZM Silence of Light – 25 November (Friday) 2016, 5:30 pm, see video

HEART Silence of Polygon – 26 November (Saturday) 2016, 6 pm, see video

The Theatre Studio, Collegium Maius AMU in Poznań, entrace from the library hall, Kowalczyka Str.

Free admission. Reservations: grzeg@amu.edu.pl.

Attention! These will be the only presentations this academic year.

Please join fb ROSA! 🙂

Projekt graficzny Maciej Pachowicz
Projekt graficzny Maciej Pachowicz

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, PRACOWNIA || ROSA i Shoshin Theatre Association (RO) zapraszają na przedstawienie teatralne:

DOMEK DLA UMARŁYCH

Występują: Csongor Köllő i Soma Salat-Zakariás (viola da gamba)

Reżyseria: Grzegorz Ziółkowski

12 listopada 2016 (sobota), godz. 19:00

Sala Teatralna, Collegium Maius UAM w Poznaniu, ul. Kowalczyka, wejście z holu biblioteki

Wstęp wolny, rezerwacje: grzeg@amu.edu.pl

Więcej informacji w pliku DOMEK DLA UMARŁYCH PDF

For information in English please visit: www.grzeg-rosa.home.amu.edu.pl

Zob. wideo.

Przedstawienie grane w języku angielskim.

Teksty:

• wiersze Salvatora Quasimoda List do matki i Do ojca, przekład na język angielski: Csongor Köllő

• fragmenty książki Tadeusza Różewicza Matka odchodzi, tłumaczenie na język angielski: Barbara Bogoczek, przekład przejrzany i przeredagowany przez Grzegorza Ziółkowskiego

Spektakl powstał przy wsparciu Shoshin Theatre Association (Rumunia) i PRACOWNI || ROSA

Fot. Maciej Zakrzewski 2015
Fot. Maciej Zakrzewski 2015

From 26 September –  4 October 2016 STUDY || ROSA presented its Duet ON SILENCE (TAZM Silence of Light and HEART Silence of Polygon) in Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc and Cluj in Romania as part of KaravanAct theatre festival, organized by Shoshin Theatre Association. During the festival Csongor Köllő (actor) performed A Small House for the Dead directed by Grzegorz Ziółkowski with viola da gamba music played alive by Soma Salat-Zakariás. Please see the details at: FB Shoshin. The STUDY || ROSA’s visit was supported by the Adam Mickiewicz Institute.


W dniach 29 sierpnia – 3 września 2016 Grzegorz Ziółkowski poprowadził razem z Csongorem Köllő seminarium praktyczne The Boat w wiosce Kide (rum. Chidea, 40 km od Klużu, węg. Kolozsvár) w Rumunii, organizowane przez Shoshin Theatre Association. Zob. THE BOAT. Seminarium rozpoczęło się od zaprezentowania monodramu Csongora Köllő A Small House for the Dead (Domek dla umarłych), opartego na tekstach Salvatore Quasimodo i Tadeusza Różewicza (z tomu Matka odchodzi), wyreżyserowanego przez Grzegorza Ziółkowskiego, z muzyką graną na żywo na violi da gamba przez Somę Salat-Zakariása, twórcę zespołu the Little Light Consort. Warsztaty zakończyły się pokazem przedstawienia plenerowego The Boat | Home z udziałem uczestników zajęć, opartego na tekście Home autorstwa poetki brytyjsko-somalijskiej Warshan Shire, i wyreżyserowanego przez Grzegorza Ziółkowskiego. Zob. więcej na stronie PRACOWNI || ROSA.


W dniach 16–18 czerwca 2016 Grzegorz Ziółkowski poprowadził seminarium praktyczne THE STONE w Performing Arts Lab Espai Blanc w Barcelonie, a także próby miniatury dramatycznej Veronica’s Double z udziałem Andrei Madrid Mory. Miniatura została zaprezentowana 18 czerwca.


PRACOWNIA || ROSA zaprezentowała sześciokrotnie w maju 2016 r. nowy spektakl SERCE Cisza wieloboku w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.

Tekst przedstawienia oraz informacje o spektaklu dostępne są w książce Dwugłos O CISZY. Zapraszamy też do obejrzenia krótkiego filmu: HEART Silence of Polygon.


W ramach działalności Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM 16 maja 2016 odbyło się w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM spotkanie Teatr za kratami. Z dr Magdaleną Hasiuk z Insytutu Sztuki PAN, autorką książki „Okrutnie dziwna strona” świata. Wokół teatru więziennego, rozmawiał prof. Grzegorz Ziółkowski.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz