Kategorie
NEWS 2020

Uniwersytet Zaangażowany

Dokonania naukowe prof. Grzegorza Ziółkowskiego w roku akademickim 2019–2020 uwzględnione zostały w publikacji promocyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Zaangażowany 2020 (s. 20–21).

 

Kategorie
NEWS 2020

Humanistyka przeciwko wirusom

Tekst prof. Grzegorza Ziółkowskiego pt. Humanistyka przeciwko wirusom na temat roli humanistyki w czasie pandemii, napisany na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Zob. także nagranie wideo.