Biogram PL

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI – prof. UAM dr hab. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Pracownik Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Naukowiec, nauczyciel, reżyser teatralny, wydawca, tłumacz, redaktor i współredaktor szeregu publikacji.


ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1888-9023.

Profil: Baza Wiedzy UAM.


Grzegorz Ziółkowski, fot. Adam Wykrota, 2020
Grzegorz Ziółkowski, fot. Adam Wykrota, 2020


Autor monografii Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018), stanowiącej podsumowanie jego projektu badawczego wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Za tę publikację otrzymał Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (2019) oraz Nagrodę JM Rektora UAM I stopnia za osiągnięcie naukowe. Książka ta nominowana była również do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach wydaną w roku 2018.


W lutym 2020 roku publikacja ta ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge w skróconej i uaktualnionej wersji, zatytułowanej A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and Their Resonances in Culture (tłumaczenie Jan Szelągiewicz).


Prof. Ziółkowski jest współredaktorem zeszytów specjalnych „Polish Theatre Perspectives” Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators (razem z prof. Paulem Allainem, 2015); „Performance Research” On Performatics (razem z prof. Richardem Goughem, vol. 13, 2008 nr 2); oraz „Contemporary Theatre Review” pt. Polish Theatre after 1989: Beyond Borders (razem z prof. Paulem Allainem, vol. 15, 2005 nr 1).


Autor książek o Peterze Brooku (Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000) i Jerzym Grotowskim (Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007). Za pierwszą z nich otrzymał Nagrodę Książka Roku Polskiej Sekcji International Theatre Institute (ITI) w Warszawie. Tłumacz na język polski publikacji Brooka i Grotowskiego (odpowiednio: Ruchomy punkt i Ku teatrowi ubogiemu). Współredaktor (razem z prof. Paulem Allainem i prof. Georges’em Banu) antologii tekstów Petera Brooka Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim (Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007; wyd. ang. – With Grotowski: Theatre is Just a Form, Wrocław, The Grotowski Institute, 2009; 2 wyd. pol. – Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015). Książka ta ukazała się również w językach farsi i francuskim.


Stypendysta The British Council (1994–95), Miasta Poznania (1996), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998) i The Fulbright Foundation (2002–03). Nagrodzony przez JM Rektora UAM za działalność naukową (2009), dydaktyczną (2013) i wybitne osiągnięcie naukowe (2019).


W latach 2004–09 Dyrektor Programowy Ośrodka Grotowskiego, a potem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w którym m.in. rozwijał działalność wydawniczą, współtworzył międzynarodowy kurs aktorski Atelier (2007–09) i współprogramował Rok Grotowskiego 2009, odbywający się pod patronatem UNESCO.


Kierował Biurem Poszukiwań Teatralnych i Teatrem Rosa w Poznaniu. Prowadził zajęcia aktorskie w Anglii, Armenii, Austrii, Chile, Chinach, Iranie, Katalonii, Korei Południowej, na Malcie i w Rumunii.


W latach 2012–17 prowadził w Poznaniu Pracownię ROSA oraz Acting Techniques Intensive Seminar ATIS. Kierował poszukiwaniem teatralnym Pracowni ROSA Wsłuchanie w PULS (2015–16), w którego ramach opublikował Dwugłos O CISZY oraz Teksty OD SERCA (po polsku i po angielsku; nowe, poprawione i poszerzone, wydanie ukazało się w wolnym dostępie w 2021 roku, PDF). W Pracowni wyreżyserował dwa przedstawienia teatralne: TAZM Milczenie światła (2012–16) i SERCE Cisza wieloboku (2015–16). Pierwszy ze spektakli odwoływał się do opartej na faktach powieści Tahara Ben Jellouna To oślepiające, nieobecne światło o okrutnym marokańskim więzieniu Tazmamart. Drugi – do motywów z dramatu Wajdi Mouwada Pogorzelisko o niszczącym wpływie wojny na indywidualne ludzkie losy.


Współtworzył i konsultował prace artystów teatru z Chile, Katalonii, Iranu i Rumunii.