BIOGRAM ?>

BIOGRAM

BIOGRAPHY in English


GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI – pracuje jako prof. UAM dr hab. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu (do roku akademickiego 2019-20 był związany z Instytutem Teatru i Sztuki Mediów UAM, a obecnie jest pracownikiem Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych). Poszukiwacz i badacz, nauczyciel, reżyser, wydawca, tłumacz, redaktor i współredaktor szeregu publikacji.

Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1888-9023.

Ostatnio opublikował monografię Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018), która stanowi podsumowanie projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Książka ta ukaże się nakładem wydawnictwa Routledge w skróconej i uaktualnionej wersji, zatytułowanej A Cruel Theatre of Protest Self-Burnings: Contemporary Suicide Protests by Fire and Their Resonances in Culture.

Współredagował m.in. specjalne wydania „Contemporary Theatre Review” (Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, vol. 15, 2005, nr 1; razem z Paulem Allainem), „Performance Research”(On Performatics, vol. 13, 2008, no. 2; razem z Richardem Goughem) i „Polish Theatre Perspectives” (Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators 2015; razem z Paulem Allainem).

Autor książek o Peterze Brooku (Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000) i Jerzym Grotowskim (Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Instytut Grotowskiego, Wrocław 2007) oraz tłumacz ich publikacji (odpowiednio: The Shifting Point i Towards a Poor Theatre) na język polski. Współredagował (razem z Paulem Allainem i Georgesem Banu) antologię tekstów Petera Brooka Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim (Instytut Grotowskiego, Wrocław 2007), wyd. ang. – With Grotowski: Theatre is Just a Form (Wrocław, the Grotowski Institute, 2o09) i 2 wyd. pol. – Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą (Instytut Grotowskiego, Wrocław 2015).

Stypendysta the British Council (1994–95), Miasta Poznania (1996), Fundacji Nauki Polskiej (1998) i Fulbright Foundation (2002–03). Nagrodzony przez rektora UAM za działalność dydaktyczną (2013) i naukową (2009).

W latach 2004–09 pracował jako Dyrektor Programowy Ośrodka Grotowskiego, a potem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w którym m.in. rozwijał działalność wydawniczą, współtworzył międzynarodowy kurs aktorski Atelier (2007–09) i współprogramował Rok Grotowskiego 2009 pod patronatem UNESCO.

Kierował Biurem Poszukiwań Teatralnych i Teatrem Rosa w Poznaniu. Prowadził aktorskie zajęcia warsztatowe w Anglii, Armenii, Austrii, Chile, Chinach, Iranie, Katalonii, Korei Południowej, na Malcie i w Rumunii. W latach 2011–17 prowadził w Poznaniu Pracownię ROSA, a w latach 2012–17 Acting Techniques Intensive Seminar ATIS. W latach 2015–16 kierował poszukiwaniem teatralnym Pracowni ROSA Wsłuchanie w PULS, w którego ramach m.in. opublikował Dwugłos O CISZY oraz Teksty OD SERCA (po polsku i po angielsku). W Pracowni wyreżyserował Dwugłos O CISZY, na który złożyły się dwa przedstawienia teatralne: TAZM Milczenie światła (2012–16) i SERCE Cisza wieloboku (2015–16). Pierwszy odwoływał się do opartej na faktach powieści To oślepiające, nieobecne światło Tahara Ben Jellouna o okrutnym marokańskim więzieniu Tazmamart. Drugi – do motywów z dramatu Wajdi Mouwada Pogorzelisko o niszczącym wpływie wojny na indywidualne ludzkie losy.

Współtworzył i konsultował prace artystów teatru z Chile, Katalonii, Iranu i Rumunii. Między innymi wyreżyserował spektakl Small House for the Dead z Csongorem Köllő z Rumunii i konsultował poszukiwania teatralne prowadzone w ramach przedsięwzięcia Performer Persona Project, kierowanego przez Claudia Santanę Bórqueza z Chile.

Pracuje nad nowym poszukiwaniem teatralnym pt. Kolonia.