Contact

grzegorz.ziolkowski@amu.edu.pl


EN: Office hours in the academic year 2021–22, spring semester: the Theatre Studio in Collegium Maius of AMU, Tuesdays, 7–9 pm.

PL: W semestrze wiosennym roku akademickiego 2021–22 dyżur odbywa się w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM we wtorki w godz. 19:00–21:00.