Archive

PL: Spotkanie „Dzieci pozbawione wolności na świecie. Raport ONZ” w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Prelegent: dr Łukasz Szoszkiewicz (Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM), prowadzenie prof. Grzegorz Ziółkowski.

15 listopada (poniedziałek) 2021, godz. 11:30–13:00. Sala Teatralna w Collegium Maius.

Dr Szoszkiewicz opowiedział o przedsięwzięciu „UN Global Study on Children Deprived of Liberty”, w którym zajmował się koordynacją analizy danych i którego efekty przestawione zostały w siedzibie ONZ. Celem projektu było zbadanie, dlaczego dzieci trafiają do zamkniętych instytucji, a także przedstawienie rekomendacji, w jaki sposób można temu zapobiec. Raport zainicjował kolejne badanie, poświęcone sytuacji dzieci-migrantów w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, którego wyniki zaprezentowano w 2021 r.

Raport z tego przedsięwzięcia dostępny jest na stronie projektu: https://omnibook.com/library/4a0cb499-53e8-4151-8a56-7d1a9ac04862.

W repozytorium AMUR dostępny jest raport poświęcony sytuacji dzieci-migrantów, który jest kontynuacją badania zainicjowanego publikacją raportu dla ONZ: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26383.

Zob. także: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/dzieci-migranci-w-miejscach-pozbawienia-wolnosci.-ile-o-nich-wiemy.

Projekt graficzny Ewelina Pieńkowska
Projekt graficzny Ewelina Pieńkowska

Dr Łukasz Szoszkiewicz – adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego (Wydział Prawa i Administracji UAM), kierownik projektów badawczych z zakresu Sztucznej Inteligencji, statystyki i praw człowieka realizowanych na Global Campus of Human Rights oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koordynator analizy danych w projekcie UN Global Study on Children Deprived of Liberty, realizowanym na zamówienie Sekretarza Generalnego ONZ. Odbył staże naukowe w Instytucie Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu analizy danych. W 2021 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji UAM rozprawę doktorską poświęconą zarządzaniu danymi cyfrowymi.


EN: Prof. Grzegorz Ziółkowski’s book A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and  Their Resonances in Culture (translated by Jan Szelągiewicz) was published by Routledge in its Advances in Theatre & Performance Studies series. For details, purchase of the book or its individual chapters, and the preview PDF please visit the CRC Press and Taylor & Francis Group websites, see: DOI.


PL: Sama sztuka już nie wystarczy, z prof. Grzegorzem Ziółkowskim rozmawia prof. Bogumiła Kaniewska, „Życie Uniwersyteckie” 2020 nr 2 (318), luty, s. 16–17.


EN: As part of the Erasmus+ mobility programme, the Faculty of Polish and Classical Philology of the AMU hosted Claudio Santana Bórquez, the director of the Performer Persona Project, who works at the University of Playa Ancha in Valparaíso (Chile). On 24 January 2020 the artist presented his recent work-in-progress Barranco | Ravine in the AMU Theatre Studio. The visit was organised by Prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: Recenzja książki prof. Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń: Katarzyna Dudzińska, Piękno i smutek ognia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2019 nr 154, grudzień, s. 126–128.


EN: From 9 to 12 January 2020 Prof. Grzegorz Ziółkowski participated in an annual conference of the International Platform for Performer Training (IPPT) organised at the University of Kent, Canterbury (UK) under the title Words in, of and for performer training.


EN: In winter semester of the academic year 2019–2020 Prof. Laura Wayth – an expert teacher of and researcher on acting, voice, and song from the School of Theatre and Dance of the San Francisco State University, USA – carried out her Fulbright Foundation financed project Acting Pedagogy Techniques Exchange at the Adam Mickiewicz University in Poznań. She was a guest teacher at the Faculty of Polish and Classical Philology of the AMU and worked with support from a Fulbright alumni, Prof. Grzegorz Ziółkowski.

Apart from professional dialogues with Prof. Ziółkowski on methodologies of teaching acting, Prof. Wayth led two practical classes: American Musical and Emisja głosu (Voice Work). The former was a remarkable contribution to the AMU international programme (AMU-PIE) and was realised in collaboration with the Centre for Research into Music Theatre of the AMU and the Music Academy in Poznań which provided a live piano accompaniment. Prof. Wayth kindly agreed to accept to her class not only international and Polish students from the AMU but also musical students from the Music Academy. The programme of her project included also teaching assignments as well as study visits, guest masterclasses, and conference and workshop attendances.


PL: 11 grudnia 2019 roku Maria Ratajczak ze Stowarzyszenie Zielona Grupa w Poznaniu poprowadziła warsztaty teatralne „Teatr ilustracji kamishibai w pracy z dziećmi, osobami zagrożonymi wykluczeniem i wspólnotami lokalnymi”. Organizacja warsztatów i opieka: prof. Grzegorz Ziółkowski.


EN: 5 grudnia 2019 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Protestacyjne samospalenie: nekroprzemoc czy nekroopór? Wokół samobójczego aktu Piotra Szczęsnego na ogólnopolskiej konferencji tanatologicznej Nekroprzemoc? Polityka, kultura i umarli, zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański. Zob. Nekroprzemoc_program.


PL: Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego uznała za najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych w 2019 roku Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego. Zob. Rozmowę z laureatem i Film podsumowujący galę.


EN: On 26 October 2019 Prof. Grzegorz Ziółkowski gave a talk at the international conference Peter Brook and Shakespeare held at the Institut Français du Royaume-Uni in London. The talk was part of Brook’s Worldwide Shakespeare panel, moderated by Prof. Paul Allain (University of Kent, Canterbury, UK). See the details: E-flyers Peter Brook invitation and Peter Brook and Shakespeare Programme. See more here.


EN: On 24 October 2019 Prof. Grzegorz Ziółkowski gave a talk at an International Conference Unique or Universal: Japan and Its Contribution to World Civilization, organised by Chair of Japanese Studies of the University of Warsaw to Commemorate 100 Years of Japanese Studies at the University of Warsaw. His speech The Body is the Culture: Revisiting Tadashi Suzuki’s Theatre Practices was a part of Aesthetics and Arts panel. See details here.


EN: On 10–11 October 2019 the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts AMU and the Institute of Theatre and Media Art AMU in cooperation with the Bridges Foundation organised the international conference Japan – Film – Theatre – Media Art – East and West: Contemporary Interconnections. The event – held under the auspices of Vice President of the AMU, Prof. Ryszard Naskręcki – took place at the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań and celebrated the 100th anniversary of the establishment of the Japanese-Polish diplomatic relations. It was part of the Inlandimensions Festival (Gdańsk – Poznań – Wrocław, 4–13 October 2019) and its accompanying events were: the Aikido in Actor Training workshop led by Przemysław Błaszczak (on 10 October) and film presentations and a meeting with the director Shiota Akihiko at the Muza Cinema in Poznań (on 11 October). See details: The Conference at AMU programme with abstracts and bios and The Conference at AMU programme


EN: From 25 May to 6 June 2019 Prof. Grzegorz Ziółkowski visited China, where he led acting classes at the Beijing Film Academy (27–31 May), conducted a workshop (1 June) and gave a lecture (2 June) at the Beijing Union University, visited the museum of the Beijing Opera master – Mei Lanfang (26 May) and watched classes at the Chinese Opera Institute (5 June).


PL: 16 maja 2019 roku Magdalena Mróz z Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie poprowadziła warsztaty teatralne „Teatr (dla) młodzieży” dla studentek i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizacja warsztatów i opieka: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 9–10 maja 2019 roku Barbara Prądzyńska z Fundacji Art Junction (Poznań) prowadziła warsztaty teatralne „Teatr dla społeczeństwa” dla studentek i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizacja warsztatów i opieka: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 24 stycznia 2019 roku odbyło się w Sali Teatralnej interaktywne i włączające zdarzenie muzyczno-performatywne pt. „Nie/zgoda”, stanowiące podsumowanie zajęć „Etiudy teatralne”, prowadzonych przez prof. Grzegorza Ziółkowskiego.

O co chodzi z tą nie/zgodą?


PL: 8 i 9 listopada 2018 roku Agnieszka Bresler z Kolektywu Kobietostan poprowadziła warsztaty teatralne „Teatr uwięzionych” dla studentek i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizacja warsztatów i opieka: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 29 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie „(Bez)troska”, łączące gry i zabawy oraz czytanie performatywne wywiadu z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, które stanowiło podsumowanie zajęć „Etiudy teatralne”, prowadzonych przez prof. Grzegorza Ziółkowskiego.


PL: 5 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu w ramach festiwalu Bliscy Nieznajomi odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim Samospalenie – najradykalniejsza forma protestu, które poprowadziła prof. Dobrochna Ratajczakowa. Zob. relacja ze spotkania.

Fot. Marek Zakrzewski


PL: 12 maja 2018 roku w Biennale Warszawa odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim w ramach cyklu „Performatyka protestu” prowadzonego przez Joannę Krakowską.

grafika

PL: 22 maja 2018 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady na ogólnopolskiej konferencji „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze”, zorganizowanej przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.


PL: 23 kwietnia, 7 i 21 maja oraz 4 czerwca 2018 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu odbył się autorski semestr prof. Grzegorza Ziółkowskiego pt. Okrutny teatr samospaleń, na który złożyły się trzy wykłady otwarte (Lotos w morzu ognia, W obliczu przegranej i Iskry) oraz panel dyskusyjny dotyczący monografii Okrutny teatr samospaleń z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (Zakład Badań nad Tradycją Europejską, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) i prof. Krzysztofa Podemskiego (Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych UAM). Prowadzenie panelu: Monika Blige. Zob. szczegóły na stronie Instytutu Grotowskiego.

lotos


PL: 25 kwietnia 2018 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Samospalenie: akt-widowisko będące najradykalniejszą formą protestu w obronie wolności na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność”, zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Kontestacje.


PL: Nie rozumiem teatru – rozmowa z prof. Grzegorzem Ziółkowskim, „Kontra. Niezależne Media Studentów UAM” (17 lutego 2017).


PL: 27 listopada 2017 roku prof. Grzegorz Ziółkowski poprowadził spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, które odbyło się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.


PL: 25 listopada 2017 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Perswazja poprzez cierpienie. Protesty samobójcze przez samospalenie na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: perswazja niewerbalna”, zorganizowanej przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz redakcję czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


PL: 25 maja 2017 roku odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk, poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców (Instytut Sztuki PAN,  Warszawa 2016), które poprowadziła prof. Dobrochna Ratajczakowa.


EN: On 24–25 May 2017 Performer Persona Project (Chile) held the third edition of Frontier Encounter in the Theatre Studio of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Coordination: prof. Grzegorz Ziółkowski.


EN: From 5–15 May 2017 Grzegorz Ziółkowski worked in Tehran as a member of a jury of 20th Iran International Festival of University Theatre. As part of the IIFUT he also led a work session Sharing Time and gave a lecture A Cruel Theatre of Self-Immolation (as part of a project supported by the Polish National Science Centre).


EN: From 3–7 April 2017 Prof. Grzegorz Ziółkowski, assisted by Maciej Zakrzewski, led Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR at Universidad de Playa Ancha in Valparaíso (Chile) upon invitation from Giulio Ferretto Salinas, director of Departamento de Artes Escénicas at Facultad de Arte, and Claudio Santana Bórquez. The seminar consisted of lectures: A Cruel Theatre of Self-Immolations and The Studio Tradition in the European Theatre Practice and a practical work session which included work on rhythm, flow of movement, partnership, word, and composition. The visit was carried out as part of Prof. Grzegorz Ziółkowski’s project Self-Immolation in Contemporary Culture: Act-Performance, supported by the Polish National Science Centre.

See more: Sala Teatro UPLA; Tíquet marzo – abril / no 53 / año 2017; TV material (UPLA) and on youtube.


EN: On 24–25 March 2017 Prof. Grzegorz Ziółkowski and Maciej Zakrzewski co-created the Frontier Encounter 2, organised by Performer Persona Project and directed by Francesca Bono and Claudio Santana Bórquez. The encounter took place in Teatro Ictus in Santiago de Chile. Prof. Grzegorz Ziółkowski gave a lecture A Cruel Theatre of Self-Immolations (within the framework of a project supported by the Polish National Science Centre) and led a work session Acting Techniques, assisted by Maciej Zakrzewski. The visit was supported by the Embassy of Republic of Poland in Santiago.Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz