Timeline

EN: On 10 May 2022, the AMU Theatre Studio hosted a concert The Song of Life – Irmos for Ukraine performed by the outstanding Ukrainian singer, actress, director and pedagogue Natalka Polovynka, who heads the Word and Voice Theatre Centre in Lviv, and her friends from the Poznan Dance House. The event was organised by Witold Zalewski with the support of Prof. Grzegorz Ziółkowski and the Faculty of Polish and Classical Philology of AMU.

The concert began with Irmos, early Christian Orthodox liturgical songs, which were performed as a prayer for Ukraine. Later, Ukrainian and Polish folk songs resounded, and at the end, those gathered spontaneously moved to the library hall, where a dance party was held to the sound of traditional instruments.

During the concert, funds were raised to support those who had found refuge at the Word and Voice Centre, which has functioned as a shelter since the beginning of the war, while continuing its artistic activities.


PL: 15 listopada 2021 w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbyło się spotkanie z dr. Łukaszem Szoszkiewiczem (Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM) zatytułowane „Dzieci pozbawione wolności na świecie. Raport ONZ”. Prowadzenie: prof. Grzegorz Ziółkowski.

Zob. https://omnibook.com/library/4a0cb499-53e8-4151-8a56-7d1a9ac04862; https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26383; https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/dzieci-migranci-w-miejscach-pozbawienia-wolnosci.-ile-o-nich-wiemy.

Projekt graficzny Ewelina Pieńkowska
Projekt graficzny Ewelina Pieńkowska

EN: On 24 January 2020 at the Theatre Studio of AMU, Claudio Santana Bórquez, the director of the Performer Persona Project who works at the Universidad de Playa Ancha in Valparaíso (Chile), presented his work-in-progress Barranco (Ravine) in the framework of the Erasmus+ mobility programme. The visit at the Faculty of Polish and Classical Philology of AMU was organised by Prof. Grzegorz Ziółkowski.


EN: From 9 to 12 January 2020, Prof. Grzegorz Ziółkowski participated in an annual conference of the International Platform for Performer Training (IPPT) organised at the University of Kent, Canterbury (UK) under the title Words in, of and for performer training.


EN: In winter semester of the academic year 2019–2020, Prof. Laura Wayth – an expert teacher of and researcher on acting, voice, and song from the School of Theatre and Dance of the San Francisco State University, US – carried out her Fulbright Foundation-financed project Acting Pedagogy Techniques Exchange at Adam Mickiewicz University in Poznań. She was a guest teacher at the Faculty of Polish and Classical Philology of AMU and worked with support from a Fulbright alumni, Prof. Grzegorz Ziółkowski.

Apart from professional dialogues with Prof. Ziółkowski on methodologies of actor training, Prof. Wayth led two practical classes: American Musical and Emisja głosu (Voice Work). The former contributed to the AMU international programme (AMU-PIE) and was realised in collaboration with the Centre for Research into Music Theatre of AMU and the Music Academy in Poznań.


PL: 11 grudnia 2019 roku Maria Ratajczak ze Stowarzyszenie Zielona Grupa w Poznaniu poprowadziła warsztaty teatralne „Teatr ilustracji kamishibai w pracy z dziećmi, osobami zagrożonymi wykluczeniem i wspólnotami lokalnymi”. Organizacja: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 5 grudnia 2019 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Protestacyjne samospalenie: nekroprzemoc czy nekroopór? Wokół samobójczego aktu Piotra Szczęsnego na ogólnopolskiej konferencji tanatologicznej Nekroprzemoc? Polityka, kultura i umarli, zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim przez prof. Stanisława Rośka i Jakuba Orzeszka. Zob. Nekroprzemoc_program.


PL: 24 listopada 2019 roku Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego uznała za najlepszą w Polsce książkę z zakresu nauk humanistycznych w 2019 roku Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego. Zob. Rozmowę z laureatem i Film podsumowujący galę.


EN: On 26 October 2019, Prof. Grzegorz Ziółkowski gave a talk at the international conference Peter Brook and Shakespeare held at the Institut Français du Royaume-Uni in London. The talk was part of the Brook’s Worldwide Shakespeare panel, moderated by Prof. Paul Allain (University of Kent, Canterbury, UK). See: E-flyers Peter Brook invitation and Peter Brook and Shakespeare Programme. See more here.


EN: On 24 October 2019 Prof. Grzegorz Ziółkowski delivered a paper The Body is the Culture: Revisiting Tadashi Suzuki’s Theatre Practices at the International Conference Unique or Universal: Japan and Its Contribution to World Civilization, organised by the Chair of Japanese Studies to commemorate 100 Years of Japanese Studies at the University of Warsaw. See details here.


EN: On 10–11 October 2019 the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts of AMU in cooperation with the Bridges Foundation organised the international conference Japan – Film – Theatre – Media Art – East and West: Contemporary Interconnections. The event, which was part of the Inlandimensions Festival (Gdańsk – Poznań – Wrocław, 4–13 October 2019), celebrated the 100th anniversary of the establishment of the Japanese-Polish diplomatic relations. Its accompanying events included the Aikido in Actor Training workshop led by Przemysław Błaszczak, film presentations and a meeting with the director Shiota Akihiko at the Muza Cinema in Poznań. See: The Conference at AMU programme with abstracts and bios and The Conference at AMU programme


EN: From 25 May to 6 June 2019, Prof. Grzegorz Ziółkowski visited China, where he led acting classes at the Beijing Film Academy (27–31 May), conducted a workshop (1 June) and gave a lecture (2 June) at the Beijing Union University, visited the museum of the Beijing Opera master Mei Lanfang (26 May) and observed classes at the Chinese Opera Institute (5 June).


PL: 16 maja 2019 roku Magdalena Mróz z Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie poprowadziła warsztaty teatralne „Teatr (dla) młodzieży” dla studentek i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizacja: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 9–10 maja 2019 roku Barbara Prądzyńska z Fundacji Art Junction (Poznań) prowadziła warsztaty teatralne „Teatr dla społeczeństwa” dla studentek i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizacja: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 24 stycznia 2019 roku odbyło się w Sali Teatralnej interaktywne ikluzywne wydarzenie muzyczno-performatywne pt. „Nie/zgoda”, stanowiące podsumowanie zajęć „Etiudy teatralne”, prowadzonych przez prof. Grzegorza Ziółkowskiego.

O co chodzi z tą nie/zgodą?


PL: 8 i 9 listopada 2018 roku Agnieszka Bresler z Kolektywu Kobietostan poprowadziła warsztaty teatralne „Teatr uwięzionych” dla studentek i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizacja: prof. Grzegorz Ziółkowski.


PL: 29 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie „(Bez)troska”, łączące gry i zabawy oraz czytanie performatywne wywiadu z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, które stanowiło podsumowanie zajęć „Etiudy teatralne”, prowadzonych przez prof. Grzegorza Ziółkowskiego.


PL: 5 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu w ramach festiwalu Bliscy Nieznajomi odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim Samospalenie – najradykalniejsza forma protestu, które poprowadziła prof. Dobrochna Ratajczakowa. Zob. relacja ze spotkania.

Fot. Marek Zakrzewski


PL: 12 maja 2018 roku w Biennale Warszawa odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim w ramach cyklu „Performatyka protestu” prowadzonego przez prof. Joannę Krakowską.

grafika

PL: 22 maja 2018 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady na ogólnopolskiej konferencji „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze”, zorganizowanej przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.


PL: 23 kwietnia, 7 i 21 maja oraz 4 czerwca 2018 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu odbył się autorski semestr prof. Grzegorza Ziółkowskiego pt. Okrutny teatr samospaleń, na który złożyły się trzy wykłady otwarte (Lotos w morzu ognia, W obliczu przegranej i Iskry) oraz panel dyskusyjny dotyczący monografii Okrutny teatr samospaleń z udziałem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (Zakład Badań nad Tradycją Europejską, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) i prof. Krzysztofa Podemskiego (Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych UAM). Prowadzenie panelu: Monika Blige. Zob. szczegóły na stronie Instytutu Grotowskiego.

lotos


PL: 25 kwietnia 2018 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Samospalenie: akt-widowisko będące najradykalniejszą formą protestu w obronie wolności na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność”, zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Teatralnego Kontestacje.


PL: 27 listopada 2017 roku prof. Grzegorz Ziółkowski poprowadził w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców (Instytut Sztuki PAN,  Warszawa 2016).


PL: 25 listopada 2017 roku prof. Grzegorz Ziółkowski wygłosił referat Perswazja poprzez cierpienie. Protesty samobójcze przez samospalenie na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: perswazja niewerbalna”, zorganizowanej przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz redakcję czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


PL: 25 maja 2017 roku odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk, poświęcone jej książce Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców (Instytut Sztuki PAN,  Warszawa 2016), które poprowadziła prof. Dobrochna Ratajczakowa. Organizacja: prof. Grzegorz Ziółkowski.


EN: On 24–25 May 2017, Performer Persona Project (Chile) held the 3rd edition of Frontier Encounter in the Theatre Studio of AMU. Coordination: Prof. Grzegorz Ziółkowski.


EN: From 5–15 May 2017 Grzegorz Ziółkowski worked in a jury of 20th Iran International Festival of University Theatre in Tehran. As part of the IIFUT, he also led a work session Sharing Time and gave a lecture A Cruel Theatre of Self-Immolation. The visit was carried out in the framework of Prof. Grzegorz Ziółkowski’s project Self-Immolation in Contemporary Culture: Act-Performance, supported by the Polish National Science Centre (NSC/NCN).


EN: From 3–7 April 2017, Prof. Grzegorz Ziółkowski, assisted by Maciej Zakrzewski, led Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR at the Universidad de Playa Ancha in Valparaíso (Chile) upon invitation from Giulio Ferretto Salinas, director of the Departamento de Artes Escénicas at Facultad de Arte, and Claudio Santana Bórquez. The seminar included lectures A Cruel Theatre of Self-Immolations and The Studio Tradition in the European Theatre Practice and a practical acting work sessions. The visit was carried out in the framework of Prof. Grzegorz Ziółkowski’s project Self-Immolation in Contemporary Culture: Act-Performance, supported by the Polish National Science Centre (NSC/NCN).

See: Sala Teatro UPLA; Tíquet marzo – abril / no 53 / año 2017; TV material (UPLA) and youtube.


EN: On 24–25 March 2017, Prof. Grzegorz Ziółkowski and Maciej Zakrzewski co-created the Frontier Encounter 2, organised by the Performer Persona Project and directed by Francesca Bono and Claudio Santana Bórquez. The event took place in the Teatro Ictus in Santiago de Chile and included, among others, Prof. Grzegorz Ziółkowski lecture A Cruel Theatre of Self-Immolations. The visit was supported by the Embassy of Republic of Poland in Santiago and the grant from the Polish National Science Centre (NSC/NCN).Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapi