Theatre Studio


EN: The Wojciech Bogusławski Theatre Studio is located in Collegium Maius of the AMU (10 Fredry Street, entrance from the hall of the Józef Tomasz Pokrzywniak Library of the Faculty of Polish and Classical Philology in Kowalczyka Lane, Poznań). Since 2009, the studio has served the implementation of the didactic programme and projects initiated by the university staff and students. Diverse courses, workshops, performances, screenings, conferences, and meetings have been held here.

Prof. Grzegorz Ziółkowski has been coordinating work at the Theatre Studio and taking care of the space since its opening.


PL: Sala Teatralna im. Wojciecha Bogusławskiego znajduje się w Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10, Poznań, wejście z holu Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka, od ul. Kowalczyka). Od 2009 roku sala służy realizacji programu dydaktycznego oraz przedsięwzięć inicjowanych przez pracowniczki i pracowników, doktorantki i doktorantów, a także studentki i studentów WFPiK oraz innych jednostek uczelni. Odbywają się tu zajęcia kursowe i warsztaty, a także spektakle, projekcje, konferencje i spotkania.

Prof. Grzegorz Ziółkowski koordynuje wydarzenia organizowane w Sali Teatralnej i opiekuje się tym miejscem od początku jego istnienia.


By Julia Lewandowska