SALA TEATRALNA ?>

SALA TEATRALNA

Sala Teatralna im. Wojciecha Bogusławskiego

Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań

Wejście z holu Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka, ul. Kowalczyka


Sala Teatralna, mieszcząca się w dawnej kotłowni Collegium Maius, od 2009 roku służy realizacji programu dydaktycznego oraz przedsięwzięć inicjowanych przez pracowniczki i pracowników, doktorantki i doktorantów, a także studentki i studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytutu Teatru i Sztuki Mediów oraz innych jednostek uczelni. Odbywają się tu zajęcia kursowe i warsztaty, a także spektakle, projekcje, konferencje i spotkania.

Osoby zainteresowane udostępnieniem Sali Teatralnej prosimy o kontakt z jej opiekunem, prof. UAM dr. hab. Grzegorzem Ziółkowskim: grzeg@amu.edu.pl.