Kategorie
NEWS 2020

Uniwersytet Zaangażowany

Dokonania naukowe prof. Grzegorza Ziółkowskiego w roku akademickim 2019–2020 uwzględnione zostały w publikacji promocyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Zaangażowany 2020 (s. 20–21).