Kategorie
NEWS 2022

Martial Arts Revisited

A special issue of Theatre, Dance and Performance Training (vol. 13, issue 3, 2022), guest-edited by Prof. Paul Allain, Thomas Wilson, and Prof. Grzegorz Ziółkowski.

TDPT 13.3 Special Issue Martial Arts Revisited

 

 

Kategorie
NEWS 2022

Peter Brook (1925–2022)

On 2 July 2022, Peter Brook, one of the most eminent contemporary theatre artists, died at the age of 97 in Paris. In 2005, he was awarded an honorary doctorate from Adam Mickiewicz University in Poznań.

Peter Brook, 2016. Photo Maciej Zakrzewski
Photo Maciej Zakrzewski

Kategorie
NEWS 2021

Poszukiwania w pobliżu ekstremum

Rozmowa Tosi Tosiek z prof. Grzegorzem Ziółkowskim w ramach cyklu Dwukropek Badacz_ka (WFPiK UAM): youtube.

Kategorie
NEWS 2020

Uniwersytet Zaangażowany

Dokonania naukowe prof. Grzegorza Ziółkowskiego w roku akademickim 2019–2020 uwzględnione zostały w publikacji promocyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet Zaangażowany 2020 (s. 20–21).

 

Kategorie
NEWS 2020

Humanistyka przeciwko wirusom

Tekst prof. Grzegorza Ziółkowskiego pt. Humanistyka przeciwko wirusom na temat roli humanistyki w czasie pandemii, napisany na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Zob. także nagranie wideo.