Kategorie
NEWS 2024

The naked truth

Ziółkowski, Grzegorz. “Naga prawda – wygrzebana z ziemi. Performowanie świadectw w Tierra i La verdad Reginy José Galindo.” [The naked truth – unearthed from the ground. Performing testimonies in Tierra and La verdad by Regina José Galindo.] “Coś, co jest bardziej mną niż ja”. Prace ofiarowane Prof. Leszkowi Kolankiewiczowi, ed. Marcin Bogucki, Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Zuzanna Kann-Skorupska, Agata Łuksza, Wrocław – Warszawa: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Uniwersytet Warszawski, 2024, pp. 359–375.