Research grants

Prof. Grzegorz Ziółkowski’s three-year (2022–25) research project The Performative Realm of “Colonia Dignidad”, the German Enclave in Chile, in Historical and Political Contexts has received funding from the National Science Centre, Poland (NCN) in the OPUS 22 programme. See: NCN.

Keywords: Colonia Dignidad, Villa Baviera, Paul Schäfer, contemporary Chilean history and politics, the Cold War, protest actions, religious sect, human rights violations, performativity, posttraumatic culture


21 Jul 2014 – 20 Jul 2018: the director of the research project Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko, financed by a grant from the National Science Centre (NCN) under its OPUS 6 Programme, number: 2013/11/B/HS2/02873. Amount of funding: 219,600 PLN. The project’s findings were published in:

  1. Ziółkowski, Grzegorz. A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and Their Resonances in Culture, trans. Jan Szelągiewicz. London-New York: Routledge, 2020, pp. 292. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429059377. ISBN 9780367180645, eBook ISBN 9780429059377.
  2. Ziółkowski, Grzegorz. “Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady.” Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, edited by Ewa Rudnicka and Halszka Witkowska, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, pp. 160–175. ISBN (print) 9878323542650.
  3. Ziółkowski, Grzegorz. Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, pp. 631. ISBN 9788323232933, ISSN 1895376X. In 2019, the book was granted The First Rector of University of Łódź Prof Tadeusz Kotarbiński Award.

As part of the project, Ziółkowski lectured and delivered papers in Lublin, Poznań, Warsaw, and Wrocław (Poland), Tehran (Iran), and Santiago and Valparaíso (Chile).


6 Oct 2006 – 5 Oct 2007: the director the postdoctoral research project Guślarz na katedrze – Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do wykładów paryskich (1997–98), financed by the Komitet Badań Naukowych, number: 103 026 31/1733. Amount of funding: 39,488 PLN. The project’s findings were published, among others, in:

  1. Ziółkowski Grzegorz. Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Wrocław: The Grotowski Institute, 2007, pp. 475. ISBN 9788392363576.
  2. Ziółkowski, Grzegorz. “Wstecz. Grotowski w Collège de France.” Tradycja romantyczna w teatrze polskim, edited by Dariusz Kosiński, Krakow: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2007, pp. 199–226. ISBN 9788388385988.

2002–03: the director of the Fulbright Foundation-funded research project The Work of Jerzy Grotowski in the Intercultural Perspective at the University of Akron, Ohio, USA, in collaboration with Prof. James Slowiak. Amount of funding: 27,000 USD. The project led to, among others, publication of Ziółkowski, Grzegorz. “Dwa rodzaje impulsów.” Conversation with Jairo Cuesta and James Slowiak. Didaskalia. Gazeta Teatralna, nos. 54–55–56, 2003, pp. 72–76.


1998–99: the researcher in the Komitet Badań Naukowych-funded project Ewolucja poetyki teatru i metod reżyserskich Petera Brooka na przykładzie scen śmierci w wybranych realizacjach scenicznych. The project’s supervisor: Prof. Dobrochna Ratajczakowa (Adam Mickiewicz University in Poznań). The project was summarised in Ziółkowski’s PhD thesis Teatr Bezpośredni. Droga Petera Brooka and led to publication of Ziółkowski, Grzegorz. Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000, pp. 478. The publication was granted The Theatre Book of the Year Award by the Polish Section of the International Theatre Institute (ITI), Warsaw in 2001.


1998: the scholarship from the Foundation for Polish Science in the field of theatre studies.


5 Oct 1994 – 9 Jun 1995: the director the British Council-funded research project on Peter Brook’s theatre achievements. The project was carried out at the Goldsmiths College, London, UK.