Research

7 Jul 2022 – 6 Jul 2025: The Performative Realm of “Colonia Dignidad”, the German Enclave in Chile, in Historical and Political Contexts, the research project financed by a grant from the National Science Centre (NSC/NCN) in Poland under its OPUS 22 programme (2021/43/B/HS2/00360). Amount of funding: 325,511 PLN.


21 Jul 2014 – 20 Jul 2018: Self-Immolation in Contemporary Culture: Act-Performance, the research project financed by a grant from the National Science Centre (NSC/NCN) in Poland under its OPUS 6 programme (2013/11/B/HS2/02873). Amount of funding: 219,600 PLN.

The project’s outcomes were published in:

  • Ziółkowski, Grzegorz. “Protestacyjne samospalenie: nekroprzemoc czy nekroopór? Kilka refleksji w cieniu demonstracyjnego aktu Piotra Szczęsnego.” Nekroprzemoc. Polityka, kultura i umarli, edited by Jakub Orzeszek and Stanisław Rosiek, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, pp. 365–375.
  • Ziółkowski, Grzegorz. A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and Their Resonances in Culture, trans. Jan Szelągiewicz. London-New York: Routledge, 2020, pp. 292. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429059377. ISBN 9780367180645, eBook ISBN 9780429059377.
  • Ziółkowski, Grzegorz. “Echa protestacyjnych samospaleń w kulturze współczesnej. Wybrane przykłady.” Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, edited by Ewa Rudnicka and Halszka Witkowska, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, pp. 160–175. ISBN (print) 9878323542650.
  • Ziółkowski, Grzegorz. Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, pp. 631. ISBN 9788323232933, ISSN 1895376X. In 2019, the book was granted The First Rector of University of Łódź Prof Tadeusz Kotarbiński Award.

As part of the project, Prof. Ziółkowski lectured in Lublin, Poznań, Warsaw, and Wrocław (Poland), Tehran (Iran), and Santiago and Valparaíso (Chile).


6 Oct 2006 – 5 Oct 2007: Guślarz na katedrze – Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do wykładów paryskich (1997–98), the research project financed by a grant from the Komitet Badań Naukowych (KBN, Committee for Scientific Research) in Poland (103 026 31/1733). Amount of funding: 39,488 PLN.

The project’s outcomes were published, among others, in:

  • Ziółkowski Grzegorz. Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998). Wrocław: The Grotowski Institute, 2007, pp. 475. ISBN 9788392363576.
  • Ziółkowski, Grzegorz. “Wstecz. Grotowski w Collège de France.” Tradycja romantyczna w teatrze polskim, edited by Dariusz Kosiński, Krakow: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2007, pp. 199–226. ISBN 9788388385988.

2002–03: The Work of Jerzy Grotowski in the Intercultural Perspective, the research project financed by a grant from the Fulbright Foundation, carried out at the University of Akron, Ohio, US, in collaboration with Prof. James Slowiak. Amount of funding: 27,000 USD.

The project led to, among others, publication of:

  • Ziółkowski, Grzegorz. “Dwa rodzaje impulsów.” Conversation with Jairo Cuesta and James Slowiak. Didaskalia. Gazeta Teatralna, nos. 54–55–56, 2003, pp. 72–76.

1998–99: Ewolucja poetyki teatru i metod reżyserskich Petera Brooka na przykładzie scen śmierci w wybranych realizacjach scenicznych, the research project financed by a grant from the Komitet Badań Naukowych (KBN, Committee for Scientific Research) in Poland, supervised by Prof. Dobrochna Ratajczakowa (Adam Mickiewicz University, AMU in Poznań). The project’s findings were included in Ziółkowski’s PhD thesis Teatr Bezpośredni. Droga Petera Brooka (AMU) and led to the publication of, among others:

  • Ziółkowski, Grzegorz. Teatr Bezpośredni Petera Brooka. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000, pp. 478.

The publication was granted The Theatre Book of the Year Award by the Polish Section of the International Theatre Institute (ITI) in Warsaw in 2001.


5 Oct 1994 – 9 Jun 1995: The British Council-funded research project on Peter Brook’s theatre, carried out at the Goldsmiths College in London, UK.