TECHNIKI AKTORSKIE ?>

TECHNIKI AKTORSKIE

Kierunek: wiedza o teatrze; zajęcia laboratoryjne; II rok (semestr wiosenny), 30 godzin; forma zaliczenia: kolokwium ustne

Zajęcia poświęcone są technikom aktorskim i metodom kształcenia aktorów, wypracowanym przez wybitnych reżyserów i pedagogów, reprezentujących tradycje studyjne i laboratoryjne w teatrze drugiej połowy dwudziestego wieku. W ramach laboratorium poznawane są i sprawdzane w praktyce (w pewnym zakresie) fundamentalne koncepcje aktorstwa, m.in.: „ciało poetyckie” Jacques’a Lecoqa, „mim cielesny” Étienne’a Decroux, „ciało-głos” Jerzego Grotowskiego i Zygmunta Molika, „pre-ekspresywność” Eugenia Barby, „wzajemność” Włodzimierza Staniewskiego i „gramatyka stóp” Suzukiego Tadashi. Punktem wyjścia jest dyskusja nad kondycją aktora (w nawiązaniu do myśli Tadeusza Kantora) i postulatami etycznymi sformułowanymi przez Konstantina Stanisławskiego na początku ubiegłego stulecia, a punktem dojścia kwestie ekologii teatru, podejmowane w pracach i namyśle Włodzimierza Staniewskiego i Tadashiego Suzukiego.


TECHNIKI AKTORSKIE 2017


Okładka pierwszego polskiego wydania „Etyki” Konstantina Stanisławskiego, 1951
Okładka pierwszego polskiego wydania „Etyki” Konstantina Stanisławskiego, 1951

Rzemiosło bez sztuki, która stanowi jego rację bytu, jest mechanizmem funkcjonującym w próżni. Sztuka bez rzemiosła, które daje jej siłę i trwałość, jest nieuchwytnym widmem.

Jacques Copeau