ETIUDY TEATRALNE ?>

ETIUDY TEATRALNE

Kierunek: wiedza o teatrze; zajęcia laboratoryjne; I rok (semestr wiosenny), 30 godzin; II rok (semestr zimowy), 60 godzin; forma zaliczenia: miniprezentacja teatralna (I rok) i etiuda teatralna (II rok)

Zajęcia poświęcone są tworzeniu krótkich jednoosobowych, partnerskich lub grupowych scen teatralnych w oparciu o wybrany przez uczestników tekst, ikonografię lub muzykę. Studenci poznają podstawowe ćwiczenia zwiększające sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Uczą się też komponować swoją pracę, powtarzać i dopracowywać ją.


Pobierz sylabus: ETIUDY TEATRALNE


Do lektury:

Marta Piątkowska, Pamiętajcie o podwórkach!, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 69, z dnia 22 marca, s. 38.

Pieter Bruegel starszy (ok. 1525–1569), Zabawy dziecięce (118 cm x 161 cm) (1560), obecnie w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
Pieter Bruegel starszy (ok. 1525–1569), Zabawy dziecięce (olej na desce, 118 cm x 161 cm) (1560), obecnie w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

Fotografie z podsumowania zajęć 24 stycznia 2017 r. w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.Etiuda to najmniejszy skończony spektakl teatralny.

Powstaje trochę tak, jak życie ludzkie: najpierw się gromadzi góry przedmiotów, wydarzeń, działań, myśli i otwiera się samemu na wszelką potencjalność, jest się własnym skrzyżowaniem przeróżnych dróg. A potem na koniec zostaje tylko garstka, możliwa do objęcia jednym szerokim ruchem ręki, możliwa do zobaczenia w przeciągu kilkunastu minut, a jednak jakoś nieskończona, jakby zaczęła się już w pierwszej myśli twórcy o niej, a kończyła dopiero w ostatniej na jej temat myśli widza.

Anna Piskorska, studentka w 2011 r.

Czytaj całość: W poszukiwaniu ETIUDY


pod stopami pyłohuk

szybsze bicie serc

bo nie jesteśmy ciężcy

Agnieszka Zając, haiku, 2009


2014 Śmieciotok


2013

Przedsięwzięcie ŚNIEG, 2013, fragment plakatu Karoliny Nowickiej
Przedsięwzięcie ŚNIEG, 2013, fragment plakatu Karoliny Nowickiej

2012 Bębny na tamie, plakat i zaproszenie, projekt graficzny: Angelika Topolewska

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz