DO POBRANIA ?>

DO POBRANIA

„Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest zapisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu; do tego, co przynosi pożytek wam i innym”.

Kalama Sutra – Budda Śakjamuni


Grzegorz Ziółkowski Okrutny teatr samospaleń. Wybrane strony


Grzegorz Ziółkowski Dwugłos O CISZY


Grzegorz Ziółkowski Teksty OD SERCA. Fragment


Grzegorz Ziółkowski Guślarz i eremita. Fragment


Peter Brook Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą. Fragment