BIBLIOGRAFIA ?>

BIBLIOGRAFIA

Książki własne, redakcja i współredakcja książek oraz zeszytów specjalnych czasopism

 1. Grzegorz Ziółkowski: Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 632.
 2. Redakcja naukowa i redakcja tekstu książki dr Magdaleny Hasiuk Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, ss. 500. ISBN 978-83-65630-39-1.
 3. Grzegorz Ziółkowski: Dwugłos O CISZY, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016, ss. 244.
 4. Grzegorz Ziółkowski: Teksty OD SERCA, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016, ss. 48.
 5. Grzegorz Ziółkowski: Texts FROM THE HEART, Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2016, pp. 48.
 6. Peter Brook: Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą, pod red. Paula Allaina, Georges’a Banu i Grzegorza Ziółkowskiego, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, ss. 120.
 7. Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators, guest ed. Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski, special issue of Polish Theatre Perspectives, London 2015, co-publishers: Theatre and Performance Across Cultures TAPAC, London, the Grotowski Institute, Wrocław, pp. 169.
 8. Konstantin Stanisławski: Partytura teatralna „Mewy” Czechowa, przeł. Jerzy Czech, red. nauk. Grzegorz Ziółkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego, Kraków 2014.
 9. Konstantin Stanisławski: Praca aktora nad rolą. Materiały do książki, przełożył i przypisami opatrzył Jerzy Czech, redakcja Grzegorz Ziółkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków 2011, ss. 570.
 10. La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Bulzoni Editore, Roma 2010, pp. 249.
 11. Konstantin Stanisławski: Praca aktora nad sobą, t. 1 Praca aktora nad sobą i swoim twórczym przeżywaniem, t. 2 Praca aktora nad sobą i swoją techniką wykonawczą, przełożył i przypisami opatrzył Jerzy Czech, redakcja Grzegorz Ziółkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków 2010, ss. 588, ss. 619.
 12. Peter Brook: With Grotowski: Theatre is Just a Form, ed. Paul Allain, Georges Banu, Grzegorz Ziółkowski, Wrocław, the Grotowski Institute, 2009, pp. 120.
 13. 2009 L’Année Grotowski / The Grotowski Year 2009, special issue of Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland, 3–4, 2008, guest ed. by Grzegorz Ziółkowski, pp. 60. In English and French.
 14. On Performatics, ed. Richard Gough and Grzegorz Ziółkowski, special issue of Performance Research, vol. 13, 2, 2008 (June), pp. 150.
 15. Grzegorz Ziółkowski: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 475.
 16. Peter Brook: Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, wybór Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 119.
 17. Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, wstęp Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, ss. 628.
 18. Tadeusz Burzyński: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, ss. 406.
 19. Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, a cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski, Titivillus Edizioni, Pisa 2005, pp. 342.
 20. Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod red. Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, ss. 167.
 21. Georgij Iwanowicz Gurdżijew, blok materiałów pod red. Grzegorza Ziółkowskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005 nr 2, s. 7–75.
 22. Wybrana dokumentacja XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru ISTA, CD-Rom, pod red. Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 23. Lluís Masgrau: Technika i kreatywność, przełożyła Agnieszka Cieślak, pod red. Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, ss. 56.
 24. Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, ed. Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski, special issue of Contemporary Theatre Review, vol. 15, 1, 2005, pp. 145.
 25. Eugenio Barba, Nicola Savarese: Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przełożył zespół, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, ss. 315. Przekład sześciu haseł, opracowanie indeksu nazwisk, uzupełnienie bibliografii, koordynacja prac.
 26. Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, ss. 222.
 27. Thomas Richards: Punkt graniczny przedstawienia, rozmawiała Lisa Wolford, przełożył Artur Przybysławski, konsultacja Magda Złotowska, redakcja przekładu i przygotowanie do druku Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2004, ss. 92.
 28. Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Jerzy Grotowski: Georgij Iwanowicz Gurdżijew, pod red. Jarosława Freta, Grzegorza Ziółkowskiego, przełożył zespół, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, ss. 80.
 29. „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Jerzego Grotowskiego, pod red. Grzegorza Janikowskiego i Grzegorza Ziółkowskiego, ss. 348.
 30. Teatr: ciało i cień, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2000, ss. 239.
 31. „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Jerzego Grotowskiego, pod red. Jarosława Freta, Grzegorza Janikowskiego i Grzegorza Ziółkowskiego, ss. 707.
 32. Grzegorz Ziółkowski: Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, ss. 478.
 33. Grzegorz Ziółkowski: Argonauci współczesnego teatru. Podróże teatralne zespołów Petera Brooka, Eugenia Barby i Włodzimierza Staniewskiego, Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódzkie Spotkania Teatralne, Łódź 1995, ss. 67.

Artykuły

 1. Nekro(-log-o-)s. Kilka uwag po lekturze książki Ewy Domańskiej „Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała”, „Performer” 2018 nr 15, ISSN 2544-0896.
 2. Grotowski Jerzy, hasło w Słowniku biograficznym teatru polskiego, 1910–2000, t. 3, Instytut Teatralny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, s. 349–352.
 3. Trening aktorski, hasło w internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego, 2015.
 4. Warsztaty teatralne, hasło w internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego, 2015.
 5. Podróż teatralna jako barter, [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 114–123.
 6. Samospalenie: akt-widowisko. Kilka słów o sprawczej mocy (pewnej) fotografii, „Prace Etnograficzne” 2014, tom 42, z. 2, s. 123–134.
 7. A Handful of Reflections on Directing, „Zeistschrift für Theaterpädagogik”, Oktober 2014, s. 42–44. In English.
 8. Z perspektywy piwnicy. Étienne Decroux – przypomnienie, [w:] Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Krzysztofa Kurka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2013, s. 275–289.
 9. Movements Gurdżijewa oraz Gurdjieff’s Movements (in English), [w:] programie festiwalu „Nostalgia”, Poznań, 19–20 października 2012, s. 21–25.
 10. Półwiecze Teatru Laboratorium, [w:] Grotowski – Cieślak. Spojrzenia, pod red. Małgorzaty Leyko i Macieja Michalskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Kalisz 2010, s. 47–51.
 11. Grotowski w Collège de France, [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. Dariusza Kosińskiego, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 199–226.
 12. Wstęp, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, wstęp Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 9–13.
 13. Introduzione, przełożyła na język włoski Marina Fabbri, [in:] Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, a cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski, Pisa, Titivillus Edizioni, 2005, p. 15–36.
 14. Recepcja nauczania Georgija Iwanowicza Gurdżijewa w Polsce, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005 nr 2, s. 8–10.
 15. Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski: A Short Chronology of Social and Political Events in Poland, [in:] Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, ed. Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski, Contemporary Theatre Review, vol. 15, 1, 2005, p. 8–16.
 16. Polish Drama and Theatre: A Select Bibliography in English, [in:] Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, ed. Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski, Contemporary Theatre Review, vol. 15, 1, 2005, p. 138–145.
 17. Peter Brook, [w:] Peter Brook: Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych, 19461987, przełożyli Ewa Guderian-Czaplińska i Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, Wrocław 2004, s. 11–18.
 18. Przeklęte exemplum – „Tymon Ateńczyk”, [w:] Czytanie Szekspira. Interpretacje, pod red. Jacka Fabisiaka, Marty Gibińskiej, Ewy Nawrockiej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 485–492.
 19. Do trzech razy Hamlet, tekst do programu spektaklu La tragedie du Hamlet Petera Brooka, Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk 2002.
 20. Peter Brook, tekst do programu spektaklu Le Costume, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2002.
 21. Pod powierzchnią tego, co oczywiste, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 49–50 (czerwiec-sierpień), s. 73–76.
 22. Ośrodek, czyli jak złapać pstrąga, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 nr 43–44 (czerwiec-sierpień), s. 60–61.
 23. Peter Brook. Od prawdy globalnej do sekretnego wymiaru, „Teatr” 2001 nr 2, s. 17–18.
 24. „Dźwięk mnie uderzył – nagle moje ciało…”. „Żywot protopopa Awwakuma” w realizacji Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice”, [w:] Teatr: ciało i cień, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2000, s. 47–82.
 25. „Teatr jest tylko formą”, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 590–606.
 26. Młody teatr alternatywny, [w:] Uśmiech Melpomeny, pod red. Lecha Trzeciakowskiego, „Kronika Miasta Poznania” 2000 nr 3, s. 299–308.
 27. Tafla lustra. Myśli o sztukach walki i teatrze, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 36 (kwiecień), s. 82–86.
 28. Jacques Lecoq – między mimem a teatrem gestu, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 35 (luty), s. 37–41.
 29. Święty Nikita jest ubogi, „Dialog” 2000 nr 2, s. 169–170.
 30. Czarna skrzynka, „Didaskalia” 1999 nr 34 (grudzień), s. 61–63.
 31. Notatki o alternatywie, jakości i przetrwaniu, [w:] Świat alternatywny, pod red. Dominiki Łarionow, Łódzki Dom Kultury, Łódź 1999, s. 21–23.
 32. Custodia fatuorum – czyli histeria historii, [w:] Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym, pod red. Dobrochny Ratajczakowej i Izoldy Kiec, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, tom 19, Poznań 1999, s. 165–183.
 33. The Alternative Theatre in Poland after 1989, Pozoriszte, 1998/1999, s. 71–72.
 34. Spektakle Petera Brooka w latach dziewięćdziesiątych, „Didaskalia” 1999 nr 31–32 (czerwiec-sierpień), s. 103–113.
 35. Budowniczy mostów. Georgij Iwanowicz Gurdżijew, „Didaskalia” 1999 nr 30 (kwiecień), s. 20–23; nr 31–32 (czerwiec-sierpień), s. 66–71; nr 33 (październik), s. 42–45; nr 34 (grudzień), s. 48–51.
 36. Teatralne spotkanie z prawosławiem: „Żywot protopopa Awwakuma” w realizacji Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice”, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, pod red. Małgorzaty Sugiery, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 191–221.
 37. Aktor w teatrze Petera Brooka, [w:] Aktor w świecie i teatrze, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka V (XXV), Poznań 1998, s. 99–120.
 38. Tanatos w teatrze Petera Brooka. Lata sześćdziesiąte, [w:] Tanatos, pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1998, s. 381–389.
 39. Zakorzenienie i eklektyzm. O teatrze Tadashi Suzuki. „Didaskalia” 1998 nr 25–26 (maj-czerwiec), s. 86–91.
 40. The Role of Martial Arts in the Actor’s Training, [in:] Modern Theatre in Different Cultures, ed. Eleonora Udalska, Warszawa, Energeia, 1997, p. 219–224.
 41. Teatr Moralnego Niepokoju. „Król Lear” Petera Brooka, [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reihardta do Wilsona, pod red. Małgorzaty Sugiery i Krzysztofa Pleśniarowicza, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 87–102.
 42. Pętla czasu, [w:] Od symbolizmu do post-teatru, pod red. Ewy Wąchockiej, Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1996, s. 174–176.

Redakcja i współredakcja programów wydawniczych

 1. „Grotowski: problemy i zadania” (2006–09), program pod redakcją Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, a następnie Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław:
  1. Renata M. Molinari: Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980, przekład Anna Górka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, ss. 91;
  2. Grzegorz Ziółkowski: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 475;
  3. Peter Brook: Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, wybór Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 119;
  4. Tadeusz Burzyński: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, ss. 406.
 2. „«Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki». Prace Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium w polskiej myśli krytycznej”, program pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław:
  1. Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, wstęp Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, ss. 628.
 3. „Ścieżka teatru i kultury” (2006–09), program współredagowany przez Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, a następnie Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław:
  1. Jadwiga M. Rodowicz: Boski dwumian. Przenikanie rzeczywistości w teatrze nō, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, ss. 245.
  2. Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja Katarzyna Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, ss. 367;
  3. Eugenio Barba: Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru, przełożyli Leszek Kolankiewicz i Dagmara Wiergowska-Janke, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 280;
  4. Wasilij O. Toporkow: Stanisławski na próbie. Wspomnienia, przełożył z języka rosyjskiego Jerzy Czech, przedmowa do wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 228;
  5. Dariusz Kosiński: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 530;
  6. Richard Schechner: Performatyka: wstęp, przełożył Tomasz Kubikowski, redakcja przekładu Marcin Rochowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, ss. 402.

Rozmowy

 1. We własnym sumieniu, z Jarosławem Fretem i Grzegorzem Ziółkowskim rozmawia Jacek Kopciński, „Teatr” 2007 nr 4, s. 44–50.
 2. Debata Włodzimierza Staniewskiego z Leszkiem Kolankiewiczem prowadzona przez Grzegorza Ziółkowskiego, pod red. Ireneusza Guszpita, [w:] Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, pod red. Magdaleny Gołaczyńskiej i Ireneusza Guszpita, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 11– 33.
 3. Dwa rodzaje impulsów, z Jairo Cuestą i Jamesem Slowiakiem rozmawia Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 54–55–56, (kwiecień-czerwiec-sierpień), s. 72–76.
 4. „Pracuję dla innego spojrzenia”, z Maud Robart rozmawia Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 248–251. Przedruk w tłumaczeniu na język włoski «Io lavoro per un altro squardo», intervista a cura di Grzegorz Ziółkowski, Biblioteca Teatrale, 77, 2006, p. 73–76.
 5. „Wytapiał z ludzi złoto”, ze Stefanią Gardecką rozmawia Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 138–149.
 6. Zachować chłodne spojrzenie, z Richardem Schechnerem rozmawia Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 40 (grudzień), s. 60–61.
 7. Nasz dom był jego domem, z Raymonde Temkine rozmawia Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia” 1999 nr 34 (grudzień), s. 59–61.
 8. Masz prawo iść pod prąd, z Ewą Wójciak rozmawia Grzegorz Ziółkowski, „Scena” 1998 nr 2, s. 18–19.

Omówienia książek

 1. Magisterium, omówienie książki Thomasa Richardsa Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 58 (grudzień), s. 138–
 2. Dwa bieguny ciszy, omówienie książki Petera Brooka Between Two Silences, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 49–50 (czerwiec-sierpień), s. 142–143.
 3. Ciało w ruchu, omówienie książki Jacques’a Lecoqa The Moving Body, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 nr 46 (grudzień), s. 118–120.
 4. Monografia niemożliwa?, omówienie książki Jennifer Kumiegi The Theatre of Grotowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 332–336.
 5. Lekcje kalifornijskie, omówienie książki Lisy Wolford Grotowski’s Objective Drama Research, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 nr 42 (kwiecień), s. 109–112.
 6. Jednanie przeciwieństw, omówienie książki Richarda Schechnera Przyszłość rytuału, „Scena” 2001 nr 2 (16), s. 30.
 7. Nie czekając na odpowiedzi, omówienie książki Paula Allaina Polish Theatre in Transition, „Didaskalia” 1999 nr 30 (kwiecień), s. 73–75.
 8. Nieuchwytny, omówienie książki The Grotowski Sourcebook, pod red. Lisy Wolford i Richarda Schechnera, „Didaskalia” 1998 nr 27 (październik), s. 85–88.
 9. Poza czasem, omówienie książki Zbigniewa Taranienki Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, „Didaskalia” 1998 nr 24 (kwiecień), s. 81–82.
 10. Trzecia wartość – wartość najwyższa, omówienie książki Danuty Mostwin Trzecia wartość, [w:] Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939, pod red. Elżbiety Kalemby-Kasprzak i Dobrochny Ratajczakowej, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1998, s. 320–327.
 11. Przedziwnie atrakcyjna Kleopatra, omówienie książki Hariett Hawking Strange Attractors, „Teatr” 1997 nr 10, s. 42–44.

Opracowanie spotkań

 1. Leszek Kolankiewicz: Ogrzewanie dusz, spisał i opracował Grzegorz Ziółkowski, „Teatr” 1998 nr 5, s. 45–50.
 2. Krystian Lupa: Aktor jako centaur, spisał i opracował Grzegorz Ziółkowski, „Teatr” 1998 nr 3, s. 14–17 (przedruk [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, pod red. Wojciecha Dudzika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 231–238); część druga: O literaturze, muzyce i improwizacji, spisał i opracował Grzegorz Ziółkowski, „Teatr” 1998 nr 4, s. 45–48.
 3. Maciej Prus: Moje „Dziady”, spisał i opracował Grzegorz Ziółkowski, „Teatr” 1998 nr 1, s. 30–33.
 4. Tadeusz Różewicz: Trzeba odwagi, spisał i opracował Grzegorz Ziółkowski, „Teatr” 1997 nr 7–8, s. 30–36.

Przekłady z języka angielskiego

 1. Peter Brook: Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą, pod red. Paula Allaina, Georges’a Banu i Grzegorza Ziółkowskiego, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, ss. 120.
 2. Frances Babbage: Augusto Boal i Teatr Uciśnionych, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Dialog” 2012 nr 12, s. 158–183.
 3. Royd Climenhaga: Anne Bogart i Zespół SITI: tworząc moment, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Dialog” 2012 nr 10, s. 170–189.
 4. Simon Murray: Jacques Lecoq, Monika Pagneux i Philippe Gaulier: trening zabawy, lekkości i nieposłuszeństwa, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Dialog” 2012 nr 7–8, s. 236–257.
 5. Helen E. Richardson: Ariane Mnouchkine i Théâtre du Soleil: teatralizacja historii, teatr jako metafora, aktor znaczący, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Dialog” 2012 nr 4, s. 167–185.
 6. Sharon Marie Carnicke: Technika Marii Knebel: analiza aktywna w praktyce, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Dialog” 2012 nr 3, s. 182–201.
 7. Jane Baldwin: Michel Saint-Denis: kształcenie aktora kompletnego, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Dialog” 2012 nr 1, s. 154–177.
 8. Virginie Magnat: Wykłady Grotowskiego w Collège de France, przekład, opracowanie i przypisy Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, cz. 1 – 2004 nr 64 (grudzień), s. 15–18; cz. 2 – 2005 nr 65–66 (luty-kwiecień), s. 85–90; cz. 3 – 2005, nr 67–68 (czerwiec-sierpień), s. 90–95; cz. 4 – 2005 nr 70 (grudzień), s. 88–93; cz. 5 – 2006 nr 71 (luty), s. 89–94; cz. 6 – 2006 nr 73–74 (czerwiec-sierpień), s. 93–97; cz. 7 – 2007 nr 77 (luty), s. 114–120.
 9. Peter Brook: Artaud i wielka łamigłówka, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja przekładu Ewa Guderian-Czaplińska; Grotowski, Sztuka jako wehikuł, przekład na podstawie tłumaczenia Magdy Złotowskiej przygotował Grzegorz Ziółkowski; Męczennik i narrator, przełożył Grzegorz Ziółkowski; Grotowski był…, przełożył Grzegorz Ziółkowski; Wyjść poza teatr, z Peterem Brookiem rozmawia Maria Zmarz-Koczanowicz, przełożył Grzegorz Ziółkowski; Wprowadzenie do konferencji „W stronę esencji”, przełożył Grzegorz Ziółkowski; Rozmowa Petera Brooka i Jerzego Grotowskiego, prowadzona przez Georges’a Banu, przełożyli Adela Karsznia i Grzegorz Ziółkowski, [w:] Peter Brook: Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, wybór Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 26–27, 32–36, 37, 48–50, 51–62, 76–78, 83–103.
 10. Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, przedmowa Peter Brook, opracowanie Eugenio Barba, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, ss. 256. Wydanie opatrzone Dodatkiem edytorskim Leszka Kolankiewicza, publikowanym jako osobny wolumin (s. 257–334).
 11. Peter Brook: Wywołując (i zapominając) Szekspira, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja przekładu Ewa Guderian-Czaplińska, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, ss. 55.
 12. Peter Brook: Wprowadzenie „W stronę esencji”; Peter Brook: Grając rolę w życiu; Jeanne de Salzmann: Pierwsza inicjacja, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005 nr 2, s. 11, 12–13, 25–26.
 13. Megan L. Dixon: Niekoniecznie tylko żona. Maria w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, przełożył Grzegorz Ziółkowski, [w:] Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2005), pod red. Haliny Filipowicz, Andrzeja Karcza i Tamary Trojanowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2005, s. 21–37.
 14. Stuart Goldberg: Konrad i Jakub. Hipotetyczny podtekst kabalistyczny w „Dziadach, części III” Adama Mickiewicza, przełożył Grzegorz Ziółkowski, [w:] Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2005), pod red. Haliny Filipowicz, Andrzeja Karcza i Tamary Trojanowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2005, s. 56–76.
 15. ISTA Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru, Anatomia, Ćwiczenia, Poszerzenie, Tekst i scena, Sposób widzenia jako sekretna sztuka, przełożył Grzegorz Ziółkowski, [w:] Eugenio Barba, Nicola Savarese: Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przełożył zespół, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 5, 22–23, 24–33, 152–165, 243–248, 298.
 16. Peter Brook, Marie-Hélène Estienne: O Tierno Bokarze, przełożył Grzegorz Ziółkowski do polskiego programu spektaklu Tierno Bokar, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 17. Peter Brook: Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych, 1946–1987, przełożyli Ewa Guderian-Czaplińska i Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, Wrocław 2004, ss. 275.
 18. Tadashi Suzuki: Gramatyka stóp, przełożyła Anna Samborska, pod red. Jadwigi M. Rodowicz, opieka naukowa Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 48, s. 60–66.
 19. Paul Allain: Sztuka bezruchu. Praktyka teatralna Tadashiego Suzukiego, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 47 (luty), s. 62–67.
 20. Peter Brook: Sekretny wymiar, przełożył Grzegorz Ziółkowski, [w:] Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Jerzy Grotowski: Georgij Iwanowicz Gurdżijew, pod red. Jarosława Freta, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 11–23.
 21. Rodzaj wulkanu. Rozmowa z Jerzym Grotowskim, przełożył Grzegorz Ziółkowski, [w:] Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Jerzy Grotowski: Georgij Iwanowicz Gurdżijew, pod red. Jarosława Freta, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 41–80.
 22. Robert Cohen: Drzewo w pudełku, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001, z. 1–2, s. 215–222.
 23. James Slowiak: Kręgi na wodzie, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 223–231.
 24. Lilia Ruocco: Maud Robart: między sztuką rytualną a sztuką teatru, przełożyła Patrycja Tomczak, wybór i opracowanie Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 241–253.
 25. Andrew Smith: Brytyjczycy na fali nowego teatru, przełożył Grzegorz Ziółkowski, Centrum Dramaturgii, Teatr Polski, Poznań, 2001 nr 4.
 26. Lisa Wolford: Subiektywne refleksje na temat obiektywnej pracy, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 438–460.
 27. Halina Filipowicz: Mickiewicz – Performer. Dramat jako problem w studiach performatywnych, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 347–369.
 28. Ścisły Program Badawczy „Dramat Obiektywny” prowadzony przez Jerzego Grotowskiego. Prospekt, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 403–416.
 29. Ścisły Program Badawczy „Dramat Obiektywny”. Podsumowanie roczne 19851986, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 417–421.
 30. Ścisły Program Badawczy „Dramat Obiektywny”. Projekt na lata 19861989, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 422–425.
 31. Jerzy Grotowski i Robert Cohen o programie „Dramat Obiektywny”. Korespondencja, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 426–437.
 32. Richard Schechner: Znaczenie rytuału w dzisiejszym świecie. Przekazywanie wiedzy rytualnej, opracowanie, śródtytuły i przekład Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 40 (grudzień), s. 53–59. Przedruk [w:] Misteria, inicjacje, pod red. Dariusza Kosińskiego, Biuro Kraków 2000, Kraków 2001, s. 225–239.
 33. Lisa Wolford: Początek, którego nie można przedstawić, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia” 1999 nr 29 (luty), s. 18–27.
 34. Yoshi Oida: W głąb japońskiej kultury – przy pomocy teatru, przełożył i przypisami opatrzył Grzegorz Ziółkowski, [w:] Aktor w świecie i teatrze, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka V (XXV), Poznań 1998, s. 149–165.
 35. Szekspir to supermarket, z Janem Kottem rozmawiał Charles Marowitz, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Teatr” 1997 nr 10, s. 4–10.
 36. Thomas Richards: Ryszard Cieślak w Yale, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Odra” 1996 nr 1, s. 69–72.